Jaaroverzicht 2022

Deze noodhulpgoederen hebben we uitgedeeld: 

Dekens
3.337.718

Keuken sets
843.244

Klamboes
1.591.680

Matrassen
1.221.415

Zonne-lampen
723.827

Tenten
50.133

 

2022 in beeld

> JANUARI

 
LEVENSREDDENDE WINTERHULP

De vrieskou en het gure winterweer zijn ongelooflijk zwaar voor mensen die hun huis hebben moeten ontvluchten. Zonder fatsoenlijk onderdak, warme kleding, geld voor verwarming en toegang tot medicijnen worstelen vee vluchtelingen en ontheemde gezinnen om te overleven. Tijdens deze koudste maanden van het jaar bereiken UNHCR en zijn partners meer dan 1,85 miljoen mensen in de regio met cash hulp, noodhulpgoederen en hulp met onderdak zoals weerbestendige reparaties. 

>> Lees meer

> FEBRUARI

OORLOG IN OEKRAÏNE

Op 24 februari valt Rusland Oekraïne binnen. Binnen enkele weken zijn miljoenen mensen uit Oekraïne op de vlucht voor de oorlog. Aan het eind van het jaar is een derde van de Oekraïense bevolking gedwongen op de vlucht. Direct na het uitbreken van de oorlog kwam UNHCR in actie om hulp te verlenen. UNHCR coördineerde de hulp aan ontheemde Oekraïners in het land zelf en in de buurlanden. Dankzij de gulle steun van donateurs hebben UNHCR-collega’s in Oekraïne meer dan 4,5 miljoen mensen geholpen met hulp zoals noodhulp, cash hulp en onderdak.  

>> Lees meer

> MAART

TROPISCHE STORM IN MOZAMBIQUE

Op 11 maart komt de tropische storm Gombe aan land in Mozambique en vernietigt huizen, zet landbouwgronden onder water en dwingt mensen te vluchten op zoek naar veiligheid. Alleen al in de provincie Nampula zijn meer dan 380.000 mensen getroffen die dringend humanitaire hulp nodig hebben. Dit is een crisis boven op het aanhoudende in Cabo Delgado waardoor tienduizenden mensen gedwongen zijn gevlucht. UNHCR verleent noodhulp aan de mensen die geraakt zijn door het extreme weer en het aanhoudende geweld.  

>> Lees meer

> APRIL

VERDUBBELING HULP IN OEKRAÏNE 

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een van de snelst groeiende ontheemdingsen humanitaire crises ooit. Binnen zes weken zijn meer dan 4,2 miljoen vluchtelingen het land ontvlucht, terwijl ruim 7 miljoen mensen binnenlands ontheemd zijn. Terwijl mensen blijven vluchten, werkt UNHCR nauw samen met de autoriteiten inOekraïneom de opvangcapaciteit te vergroten. Ook wordt noodhulp opgeschaald zodat opvangcentra meer ontheemde mensen kunnen opvangen.  

>> Lees meer

> MEI

EEN TRIEST RECORD

Voor het eerst zijn meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht. “Honderd miljoen is een grimmig cijfer – ontnuchterend en alarmerend tegelijk. Het is een record dat nooit had mogen worden gevestigd,” zegt Filippo Grandi, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Het aantal mensen op de vlucht steeg snel door de oorlog in Oekraïne en andere dodelijke conflicten. Het cijfer omvat vluchtelingen,asielzoekers en mensen die door conflicten binnen hun eigen land op de vlucht zijn. 

>> Lees meer

> JUNI

ZWARE AARDBEVING IN AFGHANISTAN

Het zuidoosten van Afghanistan is getroffen door een dodelijke aardbeving waarbij bijna 800 mensen om het leven kwamen. Het is de zwaarste die het land in 20 jaar heeft getroffen. Dit is de zoveelste tegenslag nadat vier decennia van conflict en instabiliteit in Afghanistan miljoenen mensen op de rand van hongersnood hebben gebracht. UNHCR levert met partners noodhulpgoederen, repareert onderkomens en bouwt honderden aardbevingsbestendige huizen. 

>> Lees meer

> JULI

OPVANGCRISIS IN NEDERLAND

UNHCR is geschokt door de situatie voor asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel. De omstandigheden zijn onhoudbaar en onacceptabel. Mensen die in Nederland bescherming zoeken tegen oorlog, vervolging en geweld slapen in Ter Apel buiten, zonder dak boven hun hoofd. Zij hebben geen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het huidige systeem voor de opvang van asielzoekers is onhoudbaar geworden. UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) schreven een advies voor humane en duurzame opvang.  

>> Lees meer

> AUGUSTUS

WERELD LIJKT ROHINGYA TE VERGETEN

Vijf jaar nadat meer dan 700.000 Rohingya hun thuisland Myanmar moesten ontvluchten, kunnen de Rohingya nog steeds niet terugkeren naar huis. Bijna een miljoen Rohingya-vluchtelingen wonen in de uitgestrekte kampen in Cox’s Bazar, ruim de helft van hen is kind. Omdat de aandacht van de wereld is verschoven naar andere noodsituaties, groeit het financieringstekort en wordt de situatie steeds uitzichtlozer. UNHCR biedt dagelijks hulp  waaronder gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen en onderwijs. 

>> Lees meer

> SEPTEMBER

UITBRAAK EBOLAVIRUS 

In Oeganda is een ebolavirus uitgebroken. Vluchtelingen uit Zuid-Soedan en de DRC blijven het geweld ontvluchten en zoeken veiligheid in Oeganda. Oeganda is een van de meest onder gefinancierde operaties van UNHCR – sommige gezondheidswerkers zien tot 80 patiënten per dag en basisschoolleraren draaien dubbele diensten om maar liefst 4.000 leerlingen uit vluchtelingenkampen en gastgemeenschappen onderwijs te geven. Eind 2022 bedroegen de vrijwillige donaties aan programma’s in Oeganda slechts 46% van wat nodig was. 

>> Lees meer

> OKTOBER

HUMANITAIRE RAMP JEMEN HOUDT AAN

Jemen is nog altijd een vergeten crisis. De toegang tot het land is beperkt waardoor maar weinig hulporganisaties hulp kunnen bieden. Met 4,5 miljoen ontheemde mensen in het land zelf is de behoefte aan onderdak groot. Ruim 20 miljoen mensentwee derde van de bevolking – heeft humanitaire hulp en bescherming nodig. UNHCR biedt noodhulp, cash en juridische en psychosociale hulp. Toch is er dringend meer hulp nodig om alle mensen in nood te bereiken.   

>> Lees meer 

> NOVEMBER

ERGSTE DROOGTE IN 40 JAAR

In de Hoorn van Afrika is het regenseizoen voor de vijfde keer op rij mislukt en heerst de ergste droogte in 40 jaar. Miljoenen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia hebben moeite om te overleven Watervoorraden zijn schaars en zij gaan gebukt onder honger en conflict. Meer dan 1,7 miljoen mensen zijn binnen Ethiopië en Somalië ontheemd. Ook verblijven er vluchtelingen uit Somalië en Zuid-Soedan lijden onder de extreme droogte. UNHCR levert noodopvang en voedsel, ook zorgen we voor waterpunten en sanitaire voorzieningen.  

>> Lees meer

> DECEMBER

OORDEEL RECHTER IN LIJN MET UNHCR

De maatregel die het kabinet invoerde om gezinshereniging te beperken en zo vluchtelingen langer gescheiden te houden van hun gezin, is in strijd met de wet, oordeelde de rechter. UNHCR concludeerde dit al eerder en is blij met de uitspraak. De maatregel is namelijk in strijd is met mensenrechtenverdragen en de Gezinsherenigingsrichtlijn. Zowel de rechten van het kind als het recht op gezinsleven worden door deze maatregel ernstig geschonden.

>> Lees meer

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie zorgt voor opvang, bescherming en helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 

Help vandaag nog om levens te redden.

DONEER NU 

€ 10
een slaapmat voor families


€ 15
zeil om een noodtent waterdicht te maken€ 18
levensreddende hulp voor een kind

Bekijk ons jaaroverzicht van voorgaande jaren