Het wereldwijde Vluchtelingenpact is aangenomen

De VN-lidstaten hebben op 17 december het wereldwijd Vluchtelingenpact (Global Compact on Refugees) aangenomen. De afspraak gaat over het verbeteren van hulp aan vluchtelingen en aan de landen die hen opvangen. UNHCR de VN-Vluchtelingenorganisatie, heeft de afgelopen twee jaar het proces van het Vluchtelingenpact geleid.

Het wereldwijd Vluchtelingenpact (Global Compact on Refugees) is een nieuwe internationale afspraak tussen de landen die lid zijn van de Verenigde Naties. De afspraak gaat over het verbeteren van hulp aan vluchtelingen en aan de landen die hen opvangen. Het verdrag is ontstaan na twee jaar intensieve samenwerking tussen VN-lidstaten, internationale organisaties, experts, NGO’s en vluchtelingen. Als basis diende De New York Verklaring voor Vluchtelingen en Migranten van september 2016 (het vervangt het dus niet) en het CRRF-framework.

 

Het Vluchtelingenpact wil vier doelen bereiken:

✔  Verminderen van de druk op de landen die de meeste vluchtelingen opvangen;

✔  Stimuleren van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van vluchtelingen;

✔  Verbeteren van hervestigingsmogelijkheden en legale en veilige manieren om bescherming te krijgen;

✔  Verbeteren van de levensomstandigheden in landen van herkomst, zodat vluchtelingen veilig kunnen terugkeren.

De New York Verklaring focust op de rechten van vluchtelingen en de plichten voor de landen die ze opvangen. Het Vluchtelingenpact gaat verder op deze principes, en gaat uit van een internationale samenwerking waarin de vluchtelingen eerlijker worden verdeeld over de landen, en de opvanglanden op meer steun kunnen rekenen.

Explainer Vluchtelingenpact door UNHCR's Volker Türk

https://www.youtube.com/watch?v=imTE_F_-fCw

Animatie over het Vluchtelingenpact (Engelstalig

https://www.youtube.com/watch?v=CMMExBiz7MQ