Postcode Loterij schenkt 2,25 miljoen euro aan UNHCR

De Nationale Postcode Loterij heeft gisteravond tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Amsterdam bekend gemaakt UNHCR te steunen met een bedrag van 2,25 miljoen euro. “Dankzij deze geweldige bijdrage kunnen wij direct op noodsituaties reageren. Daarmee redden wij levens van mensen die gedwongen moeten vluchten voor geweld of vervolging,” aldus Saskia Baar, Hoofd Fondsenwerving van UNHCR in Nederland.

Foto: Roy Beusker Fotografie

 

In totaal doneerde de Postcode Loterij gisteravond ruim 370 miljoen euro aan 117 organisaties. Al deze schenkingen kunnen worden gedaan dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. De helft van de inleg van deelnemers gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Sinds de start in 1989 heeft de loterij al ruim 5,8 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.

Nieuwe oplossingen

Het bedrag van 2,25 miljoen euro zetten we in om de meest kwetsbare vluchtelingen te helpen. Baar:”We kunnen hiermee meer mensen helpen die gedwongen alles achter moesten laten, vanwege oorlog, geweld of vervolging. We kunnen ze beschermen, een onderdak geven, eten en drinken.” Ook besteden we een deel van het geld aan nieuwe oplossingen voor de bescherming en opvang van vluchtelingen.

Vergroening en verduurzaming

In 2017 zijn we bijvoorbeeld met een eerdere gift van de Postcode Loterij gestart met de verduurzaming van vluchtelingenkamp Minawao in Kameroen. De opvang van vluchtelingen heeft namelijk grote impact op het milieu in de omgeving. Bijvoorbeeld door het gebruik van plastic tenten als huisvesting en het kappen van bomen voor brandhout. De rookontwikkeling die ontstaat door brandhout zorgt bovendien voor een slechte leefbaarheid binnen de tent en is schadelijk voor de gezondheid van vooral vrouwen en kinderen.

De opvang van vluchtelingen heeft grote impact op het milieu in de omgeving.

Samen met LandLife Company wilden we een eerste vluchtelingenkamp ‘vergroenen’ en verbeteren. In het Minawao kamp hebben we duurzame huizen gebouwd, 40.000 bomen aangeplant en gezorgd voor energiezuinige fornuizen. De verschraalde grond is in korte tijd weer vruchtbaar geworden, verwoesting is terug gedrongen en er zijn meer schaduwrijke plekken in het droge kamp.

Vluchtelingen zeggen dankjewel

Om te laten zien welk effect we kunnen hebben op de levens van duizenden mensen, hebben we de afgelopen twee jaar samen met de bewoners verschillende keren opnames gemaakt. De laatste beelden zijn van twee weken geleden. Met trots laat iedereen zien wat de resultaten zijn en zeggen ze: dankjewel.