Bescherm mensen op de vlucht tegen de verwoestende impact van het coronavirus

UNHCR heeft 745 miljoen dollar nodig ter voorbereiding op het voorkomen van uitbraken van COVID-19 onder vluchtelingen en andere ontheemden over de hele wereld. Dit is het UNHCR-deel van het herziene Global Humanitarian Response Plan van de Verenigde Naties, dat in totaal oproept tot 6,7 miljard dollar, dat afgelopen donderdag werd gelanceerd.

Een Syrisch meisje wast haar handen in vluchtelingenkamp Za'atari. © UNHCR/Mohamad al-Taher

Een Syrisch meisje wast haar handen in vluchtelingenkamp Za’atari. © UNHCR/Mohamad al-Taher

 

UNHCR herziet haar oorspronkelijke oproep van 255 miljoen dollar van 25 maart op basis van de meest recente inschattingen om de impact van de pandemie onder mensen die gedwongen op de vlucht zijn te beperken.

Het coronavirus is nu wereldwijd in elk land aanwezig, ook in landen die grote aantallen vluchtelingen en ontheemden huisvesten. De 71 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht  zijn enorm kwetsbaar voor het virus.

Hoewel er tot nu toe geen uitbraken zijn gemeld in grote vluchtelingen- en ontheemden-nederzettingen, werkt UNHCR hard in de 134 landen wereldwijd waar het actief is en neemt voorzorgsmaatregelen.

“De pandemie veroorzaakt wereldwijd diepe wonden, vooral bij vrouwen en ouderen”

“De pandemie veroorzaakt wereldwijd diepe wonden, vooral bij vrouwen en ouderen. Voor mensen die voor oorlogen en vervolging zijn gevlucht, is de impact op bestaan ​​en op hun gastlanden verwoestend,” aldus Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi. “Samen met onze ngo-partners is de VN vastbesloten om op koers te blijven en te zorgen voor vluchtelingen en hun gastgemeenschappen, door ervoor te zorgen dat ze worden opgenomen in de volksgezondheid en dat ze toegang krijgen tot sociale vangnetten.”

Inmiddels zijn wereldwijd meer dan vier miljoen mensen besmet met het coronavirus en zijn bijna 280.000 mensen overleden. Aangezien de ziekte naar verwachting in de armste landen van de wereld de komende drie tot zes maanden niet zal pieken, bereiden UNHCR-teams over de hele wereld zich snel voor, en ze bereiden zich voor op het ergste.

Enorme gevolgen voor mensen op de vlucht

Het bewijs van diepe en hardnekkige economische gevolgen van de crisis voor vluchtelingen is overweldigend. In het hele Midden-Oosten en Afrika hebben honderdduizenden vluchtelingen dringend financiële bijstand aangevraagd om in hun dagelijkse behoeften te voorzien sinds lockdowns en andere maatregelen in veel landen werden ingevoerd. In Libanon, dat al vóór de pandemie met economische neergang worstelde, meldde meer dan de helft van de vluchtelingen die eind april door UNHCR werden ondervraagd, dat ze hun levensonderhoud zoals hun dagelijkse werk kwijt waren geraakt. 70 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze maaltijden moesten overslaan. De impact op vrouwelijke vluchtelingen is groot: bijna iedere vrouw die werkte, zei dat haar inkomstenbron onderbroken was.

UNHCR is bezorgd dat het verlies van dagloon en levensonderhoud kan leiden tot psychosociale ontberingen. In Jordanië melden partners sinds maart een aanzienlijke stijging van het aantal mentale gezondheids- en psychosociale consulten.

Groepen met een bijzonder risico op armoede en uitbuiting zijn onder meer alleenstaande moeders, alleenstaande kinderen, ouderen en LHBTI-mensen. Hun situatie kan worden verbeterd door middel van noodhulp, met name door middel van noodsubsidies.

UNHCR’s respons

Dankzij snelle en genereuze bijdragen van overheids- en particuliere supporters heeft UNHCR haar coronavirusrespons snel kunnen opvoeren. Binnen enkele weken heeft UNHCR meer dan 6,4 miljoen gezichtsmaskers, 850.000 jassen, 3.600 beademingsapparaten, 640 ventilatoren, meer dan 1.600 wooneenheden en 50 ziekenhuistenten geleverd aan veldoperaties. Daarnaast is zes ton aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische benodigdheden ingevlogen en is in 65 landen 30 miljoen US dollar aan cash hulp verdeeld.

De fondsen zullen UNHCR helpen de nationale gezondheids- en sanitaire systemen verder te versterken door meer persoonlijke beschermingsmiddelen, medicijnen, zeep en andere hygiënevoorraden aan te bieden. UNHCR werkt ook aan:

  • meer financiële bijstand voor de meest kwetsbare vluchtelingenfamilies;
  • het verbeteren van opvang in overvolle nederzettingen om overdracht van mens op mens te voorkomen; en
  • het leveren van voorraden hulpmiddelen en sanitaire voorzieningen voor meerdere maanden zodat social distancing beter kan worden gehandhaafd.

Fondsen zullen er ook voor zorgen dat UNHCR haar bescherming en bijstand kan uitbreiden, met inbegrip van kinderbescherming en seksuele en gendergerelateerde geweldsdiensten. UNHCR biedt levensreddende beschermingsprogramma’s aan voor slachtoffers van geweld. Ook pleiten we ervoor dat gezondheids-, psychosociale ondersteunings- en veiligheidsdiensten essentieel zijn én toegankelijk blijven voor vluchtelingen en gedwongen ontheemden.

Meer dan tachtig procent van de vluchtelingen wereldwijd en bijna alle binnenlands ontheemden wereldwijd worden opgevangen in landen met lage tot middelhoge inkomens. Sommigen worden hard getroffen door conflicten, honger, armoede en ziekte. Veel gedwongen ontheemden bevinden zich in kampen of dichtbevolkte stedelijke gebieden en leven vaak in ontoereikende omstandigheden met beperkte, kwetsbare volksgezondheids- en sanitaire voorzieningen en systemen voor sociale bescherming.

UNHCR geeft daarom prioriteit aan voorbereidings- en preventiemaatregelen om de dreiging van de pandemie onder controle te houden. Dit zijn cruciale maatregelen om een hoger sterftecijfer onder vluchtelingen en ontheemden te voorkomen als gevolg van vaak overvolle leefomstandigheden en beperkte gezondheids-, water- en sanitaire voorzieningen.

De middelen die worden gevraagd zijn bedoeld om de budgettaire behoeften van UNHCR te dekken om tot het einde van het jaar op coronavirus te reageren. UNHCR is dankbaar voor de donoren die al essentiële financiering hebben bijgedragen.

Doneer nu