Gewapende conflicten in Oost-Congo houden aan

UNHCR is verontrust over de aanhoudende wreedheden die door gewapende groeperingen gepleegd worden in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). De aanslagen vormen inmiddels een systematisch patroon in de levens van de bevolking en zorgen voor veel verwoesting en angst.

UNHCR-medewerkers brengen de noden in kaart van gedwongen ontheemden in het dorp Busumba, nadat ze Pinga in de provincie Noord-Kivu zijn ontvlucht. © UNHCR/Francine Mutababa

Aanhoudend geweld in Noord-Kivu

In 2020 stierven meer dan 2000 burgers in de drie oostelijke provincies Ituri, Noord-Kivu en Zuid-Kivu. De meerderheid van deze aanvallen werd gepleegd door gewapende groeperingen.

Ook in 2021 wordt Noord-Kivu geteisterd door moorden en ontvoeringen, die onder andere gericht zijn tegen ontheemde burgers. Op 24 januari werden twee mannen gedood en nog eens zes anderen ernstig verwond tijdens een inval van een gewapende groep in een opvangcentrum voor mensen op de vlucht, in het Masisigebied in Noord-Kivu.

Een week voor deze recente aanval werden ook drie personen die in het door UNHCR-ondersteunde Kivuye-opvangcentrum in het Masisigebied verbleven, ontvoerd tijdens roofovervallen. De militie legde ook een avondklok op. Na 19:00 trekken ze van deur tot deur om ‘veiligheidsbetalingen’ af te dwingen van de bewoners.

Opvang van ontheemden

Meer dan 88.000 ontheemden worden momenteel opgevangen op 22 locaties die ondersteund worden door UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Vele anderen verblijven in geïmproviseerde opvangplaatsen, 90% wordt opgevangen in gastgemeenschappen.

Burgers vast tussen geweld

De gewapende milities voeren hun aanvallen uit wanneer ze vermoeden dat er wordt samengewerkt met andere groeperingen of met de Congolese veiligheidstroepen. Sommige gebieden worden door meerdere gewapende groepen tegelijk bedreigd. Burgers vast komen te zitten in het midden van een gewelddadige machtsstrijd.

UNHCR heeft verschillende berichten ontvangen over gewapende groepen die met geweld scholen en huizen bezetten, schoolactiviteiten verbieden en gezondheidscentra aanvallen in de gebieden Mweso, Masisi en Lubero.

Hoewel de militaire operaties van het Congolese leger tegen de gewapende milities tegenwoordig meer succes hebben dan in het verleden, hebben de nationale ordediensten niet voldoende capaciteit om de controle te bewaren. Gewapende groepen krijgen ruimte om deze gebieden weer op te eisen en zich aan de plaatselijke bevolking op te dringen.

UNHCR biedt hulp, maar financieringstekort dreigt

UNHCR roept alle actoren op om de opvanglocaties voor ontheemden te respecteren. Ook pleiten we voor snel en onafhankelijk onderzoek naar de gepleegde misdaden, zodat de daders bestraft kunnen worden.

UNHCR werkt samen met lokale autoriteiten en gemeenschappen om de burgers in de getroffen gebieden te beschermen door de lokale capaciteit te versterken en samenwerkingen op te zetten tussen verschillende lokale autoriteiten en burgerinitiatieven. Ook volgen we de situatie op de voet via lokale en internationale partners.

Meer dan vijf miljoen mensen werden de afgelopen twee jaar van hun thuis verdreven door onveiligheid en geweld in de Democratische Republiek Congo. In de provincie Noord-Kivu alleen al gaat het om bijna twee miljoen mensen. UNHCR kampt met een ernstig  financieringstekort om binnenlands ontheemden in het land te helpen.

doneer