Irak: terug naar een verwoest thuis

Door het geweld in Irak zijn miljoenen mensen ontheemd nog altijd ontheemd. Ze hebben hulp nodig om hun leven opnieuw te kunnen opbouwen. UNHCR is ter plekke en helpt met noodhulp voor ontheemden en basisbenodigdheden voor mensen die terugkeren naar huis.

Doneer nu

1,2 miljoen

Irakezen zijn binnenlands ontheemd

1,8 miljoen

Irakezen zijn op de vlucht

Meer dan 4,1 miljoen mensen

hebben humanitaire hulp nodig

In Irak leven veel ontheemden in leegstaande of verwoeste gebouwen.

In de periode van 2014 tot en met 2017 laaide het geweld in Irak op. Meer dan 3,3 miljoen Irakezen zijn op de vlucht geslagen voor het oplaaiende conflict. Burgers zijn slachtoffer van massa-executies, verkrachtingen en systematische gewelddaden. Helaas zijn er nog altijd meer dan 6 miljoen mensen die hulp nodig hebben om te overleven.  

Irakese vluchtelingen en ontheemden in de Koerdische regio 

Veel Irakezen zochten veiligheid in de Koerdische regio. De lokale gemeenschappen, autoriteiten en infrastructuur staan onder extreme druk door de komst van de meer dan 1,5 miljoen mensen naar deze regio.

“Als we waren gebleven, waren we omgekomen door de honger of gedood door mortiergranaten.”

Adil (34 jaar), vader

De strijd om Mosul

Bijna 350.000 inwoners zijn de stad Mosul ontvlucht tijdens het offensief van oktober 2016 tot juli 2017. De strijd leidde tot veel verwoesting. Huizen, scholen en infrastructuur zijn vernield. Nog steeds komen er geweldsincidenten voor in de stad, en voor veel mensen is de situatie te onveilig om terug te kunnen keren.

Angelina Jolie in Irak

In 2018, bijna een jaar na de herovering van Irak, bezoekt Angelina Jolie (special envoy van UNHCR) verschillende wijken in West-Mosul en ziet met eigen ogen dat veel buurten nog steeds in puin liggen. “In straten die compleet onbewoonbaar lijken, ruimen gezinnen zelf de brokstukken op,” vertelt ze, “Ze werken het puin weg met hun blote handen. Afgelopen week ontplofte één van de vele achtergebleven explosieven in de straat, waardoor 27 mensen gewond raakten en omkwamen.”

Voor veel mensen is de situatie nu in Irak veilig genoeg om terug te keren en hun leven op te bouwen. Maar hiervoor is veel hulp nodig omdat grote delen van het land totaal verwoest zijn. Ook is het voor veel mensen lastig om inkomen te genereren omdat de economie is aangetast door het vele geweld. Helaas lopen met name politieke vluchtelingen nog veel gevaar. 

“Erger nog dan de fysieke schade die in de stad is aangericht, is de schade die je niet kunt zien:

de emotionele schade die de bewoners van Mosul is aangedaan.”

Angeline Jolie

UNHCR biedt (nood)hulp in Irak

UNHCR is ter plekke in Irak en verleent hulp aan ontheemde mensen, vluchtelingen een repatrianten die hun leven opnieuw moeten opbouwen.  We zorgen onder andere voor noodhulpgoederen zoals tenten, matrassen en andere basisbenodigdheden. 

Het afgelopen jaar heeft UNHCR ook hulp verleent om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de economische impact van het virus op de levens van mensen te verkleinen. 

Daarnaast werken samen met organisaties zoals de United Nations’ Mine Action Service (UNMAS) om ontheemden en vluchtelingen in de toekomst veilig te kunnen laten terugkeren. Help jij mee?

Doneer nu