Venezuela: meer dan 3,4 miljoen mensen hebben het land verlaten

Miljoenen mensen hebben Venezuela verlaten, alles achterlatend. Ze hebben geen geld meer voor eten, gezondheidszorg of onderdak.

UNHCR helpt omringende landen de mensen op te vangen. Dat kunnen we alleen met uw steun.

Doneer NU

Jouw hulp maakt verschil

“We liepen 11 dagen achter elkaar en sliepen in de open lucht. We zijn gevlucht omdat we met de dood werden bedreigd. Mijn broer is vermoord… Ik zou de volgende zijn.”

 

Ana, Venezolaanse vrouw die nu in Ecuador verblijft.

Ruim 3,4 miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten

Door de verslechtering van de complexe politieke en sociaaleconomische situatie in Venezuela, hebben sinds 2014 3,4 miljoen Venezolanen het land verlaten. Hun salaris en spaargeld is niets meer waard. Mensen zijn op zoek naar voedsel, onderdak en medische voorzieningen. Een groot aantal van hen heeft internationale bescherming nodig.

De meeste Venezolanen worden opgevangen door de Zuid-Amerikaanse landen Colombia, Peru en Ecuador. Ook Amerika en  de Caribische eilanden Curaçao en Aruba functioneren als gastland. Het aantal asielaanvragen van Venezolanen is inmiddels gestegen met 4.000 procent.

“We hebben alles achter gelaten in Venezuela. We hebben geen huis, slaapplaats of eten.”

- Nayebis Carolina Figuera (34) vluchtte naar buurland Brazilië.

Angelina Jolie in Peru © UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo

Angelina Jolie vraagt steun voor Venezolaanse vluchtelingen en migranten

 

UNHCR Special Envoy Angelina Jolie zei tijdens haar bezoek aan Peru: “De regio heeft te maken met een van de grootste migratiecrises ooit”.

“De mensen met wie ik sprak vertelden me keer op keer: ‘We wilden niet weg, maar we moesten wel.'”

Angelina Jolie bezocht in Peru een van de gebieden waar UNHCR hulp biedt. We helpen asielzoekers, vluchtelingen met bescherming en de Peruaanse families die mensen opvangen.

Foto © UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo

Welke hulp biedt UNHCR?

We helpen de opvanglanden van vluchtelingen en migranten uit Venezuela met:

>> Noodhulp en hulp voor extra kwetsbare groepen

Bij grensovergangen in Brazilië, Chili, Ecuador en Peru zijn UNHCR-medewerkers aanwezig die kwetsbare mensen wijzen op de hulp die voorhanden is. In Tumbes, op de grens tussen Ecuador en Peru, delen we drinkwater uit, en speciale pakketten voor kinderen en vrouwen (met o.a. melkpoeder, luiers en maandverband).

>> Opvang en registratie

In Brazilië hebben we samen met de overheid een aantal opvangcentra geopend. UNHCR levert tenten en verzorgt de registratie. In Colombia en Peru ondersteunen we de overheid bij de registratie van irreguliere Venezolanen. In Ecuador bieden we naast de ondersteuning bij het registeren van Venezolanen, ook hulp bij de asielprocedure.

>> Directe financiële ondersteuning en relocatie

In Brazilië, Colombia, Ecuador en Mexico helpen we de meest kwetsbare Venezolanen met financiёle ondersteuning. In Brazilië assisteren we bij de herlocatie van Venezolanen vanuit het grensgebied naar andere steden in Brazilië. Sinds april 2018 hebben 527 Venezolanen gebruik gemaakt van het herlocatieprogramma.

>> Solidariteit vergroten

Om solidariteit met Venezolanen te vergroten en xenofobie te bestrijden, zijn we een bewustwordingscampagne gestart in Colombia. Later dit jaar volgen soortgelijke campagnes in o.a. Brazilië, Ecuador, Panama, Peru en Trinidad en Tobago.

De meest actuele feiten en cijfers over de hulp van UNHCR lees je in onze (Engelstalige) Operational Update.