Migranten en vluchtelingen uit Venezuela

Angelina Jolie in Peru © UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo

Angelina Jolie vraagt internationale steun voor Venezolaanse vluchtelingen en migranten

UNHCR Special Envoy Angelina Jolie zei tijdens haar bezoek aan Peru afgelopen maand: “De regio heeft te maken met een van de grootste migratiecrises ooit”.

Ze sprak onder meer met Venezolaanse vluchtelingen: “Ze vertelden me keer op keer: “We wilden niet weg, maar we moesten wel.” Peru is één van de landen die momenteel veel Venezolaanse vluchtelingen en migranten opvangt.

Angelina Jolie heeft in Peru programma’s bezocht die bescherming en hulp bieden aan asielzoekers, vluchtelingen en de Peruaanse families die hen opvangen. Ze heeft ook gesproken met de Peruaanse autoriteiten.

Foto © UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo

Gebrek aan voedsel, gezondheidszorg en toekomstperspectief zorgen ervoor dat miljoenen mensen uit Venezuela hun land verlaten.

UNHCR vangt mensen op de vlucht op en beschermt hen. Dit kunnen wij niet alleen.

Doneer NU

Jouw hulp maakt verschil

Mijn jongste dochter stierf omdat er geen medicijnen meer te krijgen zijn.”

Op de lokale markt kon Eligio ook niet meer aan eten komen. Zijn kinderen leden elke dag honger.

Eligio trok met zijn vijf overgebleven kinderen naar buurland Brazilië.

Door de verslechtering van de complexe politieke en sociaaleconomische situatie in Venezuela, hebben sinds 2014 naar schatting 3 miljoen Venezolanen het land verlaten. Mensen zijn op zoek naar voedsel, onderdak en medische voorzieningen. Een groot aantal van hen heeft internationale bescherming nodig.

Asielaanvragen stijgen met 2000%

Sinds 2015 zien we een sterke stijging van het aantal Venezolanen dat de landsgrens is overgestoken, van 700.000 in 2015 naar 2,2 miljoen in 2018. In onder meer Brazilië, Colombia, Ecuador en de Verenigde Staten arriveren dagelijks duizenden nieuwe Venezolanen die huis en haard hebben verlaten. We zien dan ook een stijging van 2000 procent in het aantal asielaanvragen sinds 2014. In Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Peru, Venezuela en de Zuidelijke Caraïben is hulp nodig om Venezolanen op te vangen.

UNHCR heeft dringend meer financiële middelen nodig om de hulp te kunnen bieden die zo hard nodig is.

In totaal hebben 290.775 Venezolanen asiel aangevraagd, maar door de overbelaste asielprocedures in veel landen zijn in augustus 2018 zo’n 5.800 mensen erkend als vluchteling. 567.000 mensen hebben een andere vorm van legaal verblijf gekregen, zoals tijdelijke verblijfsvergunningen, werkvisa en humanitaire visa.

Dit is een van de grootste bevolkingsuittochten in Latijns-Amerika die we ooit hebben gezien.

William Spindler, UNHCR-woordvoerder

Migranten en vluchtelingen uit Venezuela

Grote zorgen om daklozen uit Venezuela

Veel Venezolanen zijn wekenlang te voet onderweg en leven in moeilijke omstandigheden. UNHCR maakt zich zorgen over de situatie van Venezolanen die op straat leven. Op straat zijn zij extra kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en seksueel misbruik. Daarnaast maken we ons ook zorgen om de groeiende xenofobie en discriminatie in gemeenschappen die de vluchtelingen en migranten uit Venezuela opvangen.

Waarom verlaten Venezolanen hun land?

Mensen uit Venezuela voeren uiteenlopende redenen aan voor hun vertrek naar het buitenland. Zij noemen onveiligheid en geweld, de aanwezigheid van gewapende groepen, vrees voor hun leven, en het gebrek aan voedsel, medicijnen en andere basisvoorzieningen.

Geen eten en medicijnen meer voor het gezin van Eligio

De zeven maanden oude dochter van Eligio Tejerina uit Venezuela kreeg longontsteking. “Mijn dochter stierf omdat er geen medicijnen meer te krijgen zijn.” Naast een tekort aan medicijnen, is er nauwelijks voedsel verkrijgbaar op de lokale markt in de regio waar Eligio met zijn overgebleven vijf kinderen woonde. Ze raakten verzwakt door het voedseltekort. “Mijn kinderen huilden ’s avonds van de honger. Omdat er bijna geen eten meer te vinden was, kon ik hen nog maar een maaltijd per dag geven. Ik besloot weg te gaan uit Venezuela, omdat mijn kinderen langzaam verhongerden.” Eligio vertrok met zijn vijf overgebleven kinderen naar buurland Brazilië.

Help UNHCR om mensen zoals Eligio veilig op te vangen en van hulp te voorzien.

Welke hulp biedt UNHCR?

We ondersteunen de inspanningen die de opvanglanden bieden aan de vluchtelingen en migranten uit Venezuela.

Noodhulp en hulp voor extra kwetsbare groepen

Bij grensovergangen in Brazilië, Chili, Ecuador en Peru zijn UNHCR-medewerkers aanwezig die kijken naar risico’s voor kwetsbare groepen, en proberen deze kwetsbare mensen te wijzen op de hulp die voorhanden is. In Tumbes, op de grens tussen Ecuador en Peru, delen we drinkwater uit, en speciale pakketten voor kinderen en vrouwen (met o.a. melkpoeder, luiers en maandverband).

Opvang en registratie

In Brazilië hebben we samen met de overheid een aantal opvangcentra geopend waar Venezolanen worden opgevangen. UNHCR levert tenten en doet de biometrische registratie. In Colombia ondersteunen we de overheid bij de registratie van irreguliere Venezolanen. We bieden soortgelijk steun aan de overheden van Brazilië en Peru. In Ecuador bieden we ondersteuning aan de overheid bij het registeren van Venezolanen, en bij de asielprocedure. We zorgen ervoor dat asielzoekers, vluchtelingen en migranten toegang hebben tot belangrijke informatie.

Directe financiële ondersteuning en relocatie

In Brazilië, Colombia, Ecuador en Mexico helpen we de meest kwetsbare Venezolanen met directe financiёle ondersteuning. In Brazilië assisteren we bij de relocatie van Venezolanen vanuit het grensgebied naar andere steden in Brazilië. Sinds april 2018 hebben 527 Venezolanen gebruik gemaakt van het relocatieprogramma.

Solidariteit vergroten

Om solidariteit met Venezolanen te vergroten en xenofobie te bestrijden, zijn we een bewustwordingscampagne gestart in Colombia. Later dit jaar volgen soortgelijke campagnes in o.a. Brazilië, Ecuador, Panama, Peru en Trinidad en Tobago.

Actuele cijfers over hulp van UNHCR aan Venezolanen

De meest actuele feiten en cijfers over de hulp van UNHCR lees je in onze (Engelstalige) Operational Update.

UNHCR heeft urgent meer financiële middelen nodig om de hulp te kunnen bieden die zo dringend nodig is.