Integratie in land van asiel

Miljoenen vluchtelingen over de hele wereld leven langdurig in een ander land, met weinig hoop om ooit naar huis terug te kunnen keren. Sommigen kunnen dat niet omdat in sommige landen conflicten langdurig aanhouden. Anderen zijn bang voor vervolging als ze zouden terugkeren.

In gevallen waarin terugkeer geen optie is, kan het vinden van een thuis in het land van asiel en integratie in de lokale gemeenschap een duurzame oplossing bieden. Zo krijgen vluchtelingen de kans om een nieuw leven op te bouwen in hun nieuwe thuisland. 

Lokale integratie is een complex en geleidelijk proces met juridische, economische, sociale en culturele aspecten. Het stelt hoge eisen aan zowel de vluchteling als de ontvangende samenleving. In veel gevallen is het verkrijgen van de nationaliteit van het land van asiel het uiteindelijk doel.

UNHCR schat dat in het afgelopen decennium 1,1 miljoen vluchtelingen over de hele wereld staatsburger zijn geworden in hun land van asiel.

Naturalisatie in Nederland

In 2022 verkregen 23.340 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) de Nederlandse nationaliteit. Na vijf jaar kunnen statushouders de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Dit wordt naturalisatie genoemd. Meer dan 13.000 Syriërs kregen de Nederlandse nationaliteit in 2022, net als meer dan 4.400 Eritreeërs en duizend Irakezen.