Statistiky | Přesné a aktuální

UNHCR se snaží výrazně přispívat k informovanému rozhodování a k veřejným debatám v oblasti azylu a migrace tím, že poskytuje přesné, relevantní a aktuální statistiky. Tato stránka obsahuje souhrnná roční statistická data týkající se uprchlíků, žadatelů o mezinárodní ochranu, osob bez státní příslušnosti, nezletilých, mladistvých bez doprovodu a žen-žadatelek o […]

UNHCR se snaží výrazně přispívat k informovanému rozhodování a k veřejným debatám v oblasti azylu a migrace tím, že poskytuje přesné, relevantní a aktuální statistiky. Tato stránka obsahuje souhrnná roční statistická data týkající se uprchlíků, žadatelů o mezinárodní ochranu, osob bez státní příslušnosti, nezletilých, mladistvých bez doprovodu a žen-žadatelek o mezinárodní ochranu v České republice, stejně jako statistické trendy v počtech žádostí o mezinárodní ochranu a počtech uznaných uprchlíků v regionu střední Evropy.