Hlavní operace UNHCR

UNHCR se zaměřuje na bezprostřední pomoc vysídleným po celém světě

UNHCR působí ve více než 135 zemích po celém světě. Největší počet pracovníků má organizace v zemích Afriky a Asie, dvou světadílech, které zároveň produkují i přijímají největší počet uprchlíků a vnitřně přesídlených osob.

Hlavní operace UNHCR jsou často zaměřeny na bezprostřední pomoc obětem: UNHCR jim zajišťuje ubytování, potravu, pitnou vodu, hygienické zázemí, přístup ke zdravotní péči. Stejně tak ale pomáhá i s registrací uprchlíků, s řízením o udělení mezinárodní ochrany, vzděláváním a poradenstvím. Je-li třeba, agentura zajišťuje také dopravu, zejména pokud jde o dobrovolné návraty uprchlíků domů, napomáhá s integraci v zemi, jež uprchlíkům poskytne ochranu, realizuje projekty zaměstnanosti a obnovení infrastruktury.

Přečtěte si o hlavních operacích UNHCR ve světě v angličtině.