Dohled nad přijímacími podmínkami | Standardy životních podmínek

Přijímacími podmínkami se rozumí zacházení, jehož se ze strany příslušné země žadatelům o azyl dostává od okamžiku, kdy podají žádost o azyl. Mezi přijímací podmínky se řadí přístup k informacím na hranici, životní podmínky v uprchlických zařízeních, dostupnost právní pomoci, vzdělávání, lékařská péče či zaměstnání i délka azylového řízení a […]

Přijímacími podmínkami se rozumí zacházení, jehož se ze strany příslušné země žadatelům o azyl dostává od okamžiku, kdy podají žádost o azyl. Mezi přijímací podmínky se řadí přístup k informacím na hranici, životní podmínky v uprchlických zařízeních, dostupnost právní pomoci, vzdělávání, lékařská péče či zaměstnání i délka azylového řízení a svoboda pohybu.

Státy nesou na základě mezinárodních i regionálních právních nástrojů na ochranu uprchlíků a lidských práv odpovědnost za respektování a zajištění lidských práv všech osob na svém území nebo pod svou jurisdikcí. To znamená, že musejí zabezpečovat řádné přijímací podmínky v souladu s mezinárodními standardy.

V praxi však do značné míry závisí na rozhodnutí jednotlivých států, jaký druh a podobu podpory žadatelům o azyl a uprchlíkům poskytnou. Některé zajišťují pouze minimální úroveň péče, zatímco jiné poskytují široké spektrum práv a výhod. Jednotlivé státy si zároveň různým způsobem vykládají to, jaké vlastně mají minimální standardy a podmínky být.

V souladu se svým mandátem se proto UNHCR snaží zaručit, aby přijímací podmínky, jež země poskytuje uprchlíkům a žadatelům o azyl, dosahovaly potřebné úrovně a byly v souladu s mezinárodními standardy. Proto přímo i prostřednictvím svých partnerů z řad neziskových organizací v regionu stále monitoruje přijímací podmínky a tam, kde nesplňují standardy, se  snaží o jejich zlepšení.

Monitorování se zaměřuje na mnoho různých aspektů, mezi něž mimo jiné patří to, po jak dlouhou dobu jsou žadatelé o azyl zadrženi, jaké jsou všeobecné životní podmínky v zadržovacích, přijímacích, ubytovacích a dalších střediscích, jaká je kvalifikace zaměstnanců a tlumočníků, kteří s uprchlíky a žadateli o azyl pracují, zda je k dispozici kvalitní vzdělávání pro školou povinné děti a jaká je kvalita lékařské péče.

Úroveň přijímacích standardů může v budoucnu ovlivnit šance na integraci. UNHCR proto považuje za zásadní, aby státy zajistily v průběhu řízení uprchlíkům a žadatelům o azyl přiměřené životní podmínky a umožnily jim účast v jazykových kurzech i společenských aktivitách. V závislosti na délce trvání azylového řízení UNHCR také podporuje vlády v tom, aby žadatelům o azyl umožnily postarat se o vlastní obživu.