Lidé okolo UNHCR | S pomocí přátel

UNHCR má to štěstí, že se může opřít o širokou podporu svých příznivců a stoupenců

UNHCR má to štěstí, že se může opřít o širokou podporu svých příznivců a stoupenců, kteří různými způsoby pomáhají v jeho věci. Někteří z nich dosáhli vrcholu ve svých oborech, a tak využívají svého vlivu a popularity k propagování a šíření osvěty o práci UNHCR, lobují u vlád a shánějí finanční prostředky pro milióny vysídlených lidí z celého světa a operace organizace. Někteří pořádají koncerty bez nároku na odměnu, zatímco jiní vyrážejí do terénu, kde osobně pomáhají a dávají uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám vědět, že nejsou sami.

Význační stoupenci UNHCR sdílejí pozoruhodné odhodlání pomáhat vysídleným osobám na celém světě a přispívat ke zvyšování povědomí o utrpení a potřebách ohrožených obyvatel. Patří sem členové královských rodin, hudebníci, divadelní i filmoví herci, spisovatelé, sportovci, akademikové, fotografové, význační dobrodinci a studenti. Někteří z nich jsou sami bývalí uprchlíci, zatímco jiní pocházejí v privilegovaného prostředí, přesto ale všichni cítí povinnost pomáhat jiným, kteří se ocitli v tísni. Jako příklad můžeme jmenovat mezinárodní vyslance dobré vůle Angelinu Jolie a Adela Imama, národního vyslance dobré vůle Khaleda Hosseiniho a další významné příznivce, jako je basketbalová hvězda Liol Deng, fotograf Zalmaï nebo umělec Gerry Hofstetter a další.

Tito lidé završují práci toho nejcennějšího, co UNHCR má – národních i mezinárodních pracovníků v předních liniích celého světa.