Historie UNHCR

Celosvětová humanitární organizace se skromným původem

Úřad OSN pro uprchlíky vznikl po 2. světové válce, aby pomohl evropským uprchlíkům, které ozbrojený konflikt vyhnal z jejich domovů. Nové organizaci, zřízené 14. prosince 1950, byl původně svěřen tříletý mandát, aby dokončila svou práci, a poté měla zaniknout.

Problém uprchlictví ovšem nevymizel. V roce 1956 UNHCR čelilo první vážné krizové situaci – přílivu uprchlíků z  Maďarska poté, kdy sovětská armáda potlačila tamní povstání. Naděje, že by se UNHCR stalo zbytečným, se nenaplnila.

Během dalších let se vysídlování stalo trvalým celosvětovým problémem. Dekolonizace Afriky v šedesátých letech minulého století vedla k první z bezpočtu uprchlických krizí na tomto kontinentu, vyžadujících zásah UNHCR. V 70. a 80. letech pak muselo UNHCR pomáhat uprchlíkům v Asii a Latinské Americe. Na konci 20. století se objevily nové uprchlické krize v Africe a kruh se uzavřel další evropskou uprchlickou vlnou v důsledku válek v bývalé Jugoslávii.

Počátek 21. století zastihl UNHCR při závažných uprchlických krizích na africkém kontinentu, například v Demokratické republice Kongo či Somálsku, a v Asii, kde se jednalo zejména o třicet let trvající krizi v Afghánistánu. Současně bylo UNHCR požádáno o poskytnutí svých odborných kapacit pro pomoc vnitřně vysídleným osobám v důsledku konfliktu. V méně viditelné roli UNHCR rozšířilo své působení při pomoci osobám bez státní příslušnosti, což je často přehlížená skupina čítající na milióny lidí, které hrozí odepření základních lidských práv, jelikož nemají žádnou státní příslušnost. V některých částech světa, například v Africe nebo Latinské Americe, byl původní mandát UNHCR z roku 1951 rozšířen dohodami o regionálních nástrojích právní ochrany.

V roce 1954 UNHCR získalo Nobelovu cenu míru za mimořádné úsilí při pomoci uprchlíkům v Evropě. O čtvrt století později, v roce 1981, UNHCR obdrželo tuto cenu znovu, tentokrát již za celosvětovou pomoc uprchlíkům tváří v tvář politickým překážkám, jak zněla citace při udílení.

Z pouhých 34 zaměstnanců v době, kdy bylo UNHCR založeno, se dnes organizace rozrostla na 7 680 domácích i zahraničních pracovníků, z nichž velká většina pracuje v terénu. UNHCR má 414 kanceláří ve 125 zemích, většinou se jedná o pracoviště v terénu na vzdálených místech. Dnes UNHCR pomáhá 33,9 milionu osob: 10,5 milionu uprchlíků, 14,7 miliónu vnitřně vysídlených osob, 3,1 milionu navrácených osob, 3,5 milionu osob bez státní příslušnosti a více než 837 tisícům žadatelů o mezinárodní ochranu. Rozpočet UNHCR vzrostl z 300 tisíc dolarů v prvním roce na více než 3,59 mld. dolarů v roce 2012.

V prosinci roku 2003 Valné shromáždění OSN konečně zrušilo požadavek, podle něhož UNHCR muselo vždy po několika letech obnovovat svůj mandát. V roce 2010 UNHCR oslavilo své 60. výročí s vědomím, že jeho existence není o nic méně potřebnější než v dobách jeho vzniku.