Publikace | Výzkum a analýzy

Publikace představují důležitý způsob, jakým se UNHCR snaží zvyšovat povědomí o problematice uprchlictví a informovat o své činnosti na celosvětové, regionální a místní úrovni. Publikujeme celou řadu materiálů pro různé cílové skupiny, od tématických brožur přes informační letáky s nejčastějšími dotazy a odpověďmi po nejrůznější příručky a právní publikace.

Publikace představují důležitý způsob, jakým se UNHCR snaží zvyšovat povědomí o problematice uprchlictví a informovat o své činnosti na celosvětové, regionální a místní úrovni.

17-06-19_Global_Trends_press_release_CZE

UNHCR se zavázalo systematicky analyzovat a hodnotit vlastní projekty, programy, postupy a politiky. UNHCR také podporuje výzkum v oboru migrace a uprchlictví a v humanitární oblasti a vybízí k výměně nápadů, zkušeností a informací mezi humanitární, akademickou, politickou i mediální sférou.

Naše celosvětová působnost je zachycena ve dvou klíčových výročních zprávách – Global Appeal a Global Report.

Zdroje a publikace – externí odkazy v angličtině

  • Global Focus – Hlavní informační portál o činnosti UNHCR pro donory a klíčové partnery.
  • Refworld – Jako hlavní výzkumný nástroj je tato webová stránka denně aktualizovaná o nové dokumenty, materiály a funkce k tématům důležitým pro UNHCR.
  • UNHCR Map Portal – Transformuje prvotní data do vizuální informace.
  • UNHCR Statistics Database – Databáze v současnosti obsahuje data o celosvětové populaci v mandátu UNHCR od roku 1951 do současnosti.