Mapy

Mapy jsou pro UNHCR nezbytné při spouštění krizových operací a při plánování. Mapy mohou přesným způsobem vyobrazit polohu nuceně vysídleného obyvatelstva či uspořádání a infrastrukturu uprchlického tábora. Mnohé ukazují i dopad usídlení nuceně vysídlených mužů, žen a dětí na okolní životní prostředí v daných oblastech.

Naše oddělení pro podporu koordinace a informací z terénu připravuje mapy a statistiky. Neocenitelným zdrojem je také databáze Refwold, jejíž rozsáhlá sbírka dokumentů slouží mimo jiné při rozhodování v azylových věcech.

Agentura OSN pro uprchlíky povoluje využívání těchto map parnterskými organizacemi, akademickými pracovišti, médii a veřejností za podmínky, že je UNHCR uvedeno jako zdroj a mapy nejsou žádným způsobem pozměňovány.