Péče o zranitelné skupiny osob | Zohlednění zvláštních potřeb

Uprchlíci, žadatelé o azyl a osoby bez státní příslušnosti patří k nejzranitelnějším lidem na světě. Mezi nimi se však vyskytují zvláštní skupiny osob se specifickými problémy, riziky a potřebami, které jsou ještě zranitelnější. Patřičnou pozornost je třeba věnovat zejména ohroženým dětem, které jsou v otázce přežití závislé na dospělých, bývají […]

Uprchlíci, žadatelé o azyl a osoby bez státní příslušnosti patří k nejzranitelnějším lidem na světě. Mezi nimi se však vyskytují zvláštní skupiny osob se specifickými problémy, riziky a potřebami, které jsou ještě zranitelnější.

Patřičnou pozornost je třeba věnovat zejména ohroženým dětem, které jsou v otázce přežití závislé na dospělých, bývají náchylnější k fyzickým i psychickým traumatům a mají své vlastní potřeby, které je třeba naplnit, aby byl zajištěn jejich zdravý růst a vývoj.

Další velmi zranitelnou skupinu tvoří uprchlické ženy zbavené ochrany svých domovů, které musí čelit nelehkým podmínkám dlouhého cestování, potenciálnímu obtěžování ze strany úřadů i sexuálnímu zneužívání.

Často bývají vyloučeny z rozhodování, které se týká jejich života, rodiny a domova, a nemohou tak zajistit, aby byla respektována jejich práva.

Zvláštní potřebu ochrany mají dále starší osoby, osoby s postižením či osoby nakažené HIV/AIDS. Tito lidé bývají často pronásledováni, diskriminováni a nemohou žít důstojný život, jelikož nejsou plně respektována jejich lidská práva.

UNHCR věnuje potřebám zranitelných skupin zvláštní pozornost ve všech svých programech a ochranných aktivitách stejně jako v rámci celoročního plánování. Více informací se dozvíte v následujících odstavcích.