Kontakty pro média

Pracovníci UNHCR pověření stykem s veřejností jsou neustále připraveni poskytovat aktuální informace a pomáhat novinářům s přípravou zpravodajství. Videa a fotomateriál z celého světa je možné získat zdarma v Oddělení pro video a audio v Ženevě.