Kontakty pro média | Spolupráce s médii

Pracovníci UNHCR pověření stykem s veřejností jsou neustále připraveni poskytovat aktuální informace a pomáhat novinářům s přípravou zpravodajství. Videa a fotomateriál z celého světa je možné získat zdarma v Oddělení pro video a audio v Ženevě.  Níže naleznete kontakty na oddělení pro styk s veřejností.

Pracovníci UNHCR pověření stykem s veřejností jsou neustále připraveni poskytovat aktuální informace a pomáhat novinářům s přípravou zpravodajství. Videa a fotomateriál z celého světa je možné získat zdarma v Oddělení pro video a audio v Ženevě. 

Níže naleznete kontakty na oddělení pro styk s veřejností.