Tyto materiály přináší učitelům náměty k začlenění problematiky uprchlictví do výuky.

Jedná se o jednoduché náměty, které lze snadno přizpůsobit úrovni žáků.