Detence

Doporučení UNHCR ohledně používání kritérií a standardů souvisejících se zajištěním žadatelů o azyl a alternativ k zajištění.

Správní zajištění (detence) je zbavení svobody jednotlivce, které pro něj často představuje extrémní zátěž. Využívání správního zajištění cizinců jako nástroje pro řízení migrace se však v mnoha zemích stalo spíše rutinou než výjimkou. Tento interaktivní online kurz představuje pojem správního zajištění, související záruky stanovené v mezinárodním právu, zúčastněné subjekty a standardy zacházení se zranitelnými osobami. Na následujícím odkazu k němu získáte přístup: