Přesídlení | Nový začátek ve třetí zemi

Někteří uprchlíci se nemohou nebo nechtějí vrátit domů, protože by jim při návratu hrozilo pokračující pronásledování. Mnoho z nich také žije v nebezpečných podmínkách či mají specifické potřeby, které nelze naplnit v zemi, kde původně požádali o azyl. V takových případech UNHCR pomáhá s přesídlením uprchlíků do třetí země, což […]

Někteří uprchlíci se nemohou nebo nechtějí vrátit domů, protože by jim při návratu hrozilo pokračující pronásledování. Mnoho z nich také žije v nebezpečných podmínkách či mají specifické potřeby, které nelze naplnit v zemi, kde původně požádali o azyl.

V takových případech UNHCR pomáhá s přesídlením uprchlíků do třetí země, což je jediné bezpečné a dlouhodobě udržitelné řešení. Na celosvětové úrovni je přesídlení obvykle umožněno asi jednomu procentu uprchlíků. Země, do které jsou uprchlíci přesídleni, jim poskytne právní a fyzickou ochranu včetně přístupu k občanským, politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním právům v rozsahu, v němž je požívají její státní příslušníci. Uprchlíci musejí mít rovněž možnost se nakonec stát naturalizovanými občany.

Přesídlení je zkušenost, která změní uprchlíkům život. Je to náročná situace, která se ale vyplatí. Uprchlíci jsou často přesídleni do země, jejíž společnost, jazyk a kultura jsou pro ně zcela odlišné a nové. Zajištění jejich faktického přijetí a integrace je přínosné jak pro přesídlené uprchlíky, tak pro přijímající zemi. Vlády a nevládní organizace poskytují služby usnadňující integraci uprchlíků, jako například kurzy zaměřené na kulturní orientaci, jazykové kurzy, odborný výcvik nebo programy podporující přístup ke vzdělání a zaměstnání.

Přesídlovacích programů UNHCR se v současné době účastní jen několik států. Největším příjemcem přesídlovaných uprchlíků na světě jsou Spojené státy; vysoký počet míst každoročně nabízí také Austrálie, Kanada a skandinávské země. V posledních letech došlo v Evropě a Latinské Americe ke zvýšení počtu zemí zapojených do přesídlovacích programů.

Regionální zastoupení UNHCR prosazuje realizaci omezených přesídlovacích programů v sedmi zemích střední Evropy. Některé země v regionu již podnikly první kroky na cestě k tomuto cíli.

Rumunsko a Slovensko zřídily tranzitní evakuační střediska v Temešváru respektive Humenném, do nichž budou evakuováni uprchlíci, kterým hrozí nebezpečí v zemi, kam se původně uchýlili. Zatímco se bude řešit jejich přesídlení, obě střediska jim nabídnou možnost žít na bezpečném místě s dostupnými potřebnými službami a pomocí. Tato zařízení dále nabízejí cílovým zemím vhodné prostory, kde mohou realizovat různé činnosti, jako jsou pohovory, jazykové kurzy či kurzy zaměřené na kulturní orientaci.

Obě střediska spolufinancuje UNHCR a dále také zajišťuje odborné poradenství v souvislosti s problematikou řízení a ochrany.

UNHCR se ve střední Evropě rovněž podílí na projektu EUREMA, v jehož rámci dochází k přesídlování azylantů z Malty do dalších členských zemí EU.