Archivy

Centrální archiv UNHCR byl založen v roce 1996 a obsahuje materiály z operací v terénu po celém světě i materiály z ústředí UNHCR, nashromážděné za více než půl století činnosti. Archiv zabírá přibližně 10 kilometrů regálů umístěných ve dvou podzemních podlažích hlavní budovy UNHCR v Ženevě ve Švýcarsku.

UNHCR vede také elektronické archivy, které zahrnují zhruba 7 milionů dokumentů. Jsou uloženy a spravovány na několika vyhrazených bezpečných serverech.

Archiv webových stránek UNHCR

Internet se stal nejdůležitějším zdrojem informací. Informace obsažené na webových stránkách UNHCR proto mohou hrát důležitou roli pro organizaci samotnou i její partnery v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Oddělení archivů a záznamů (Records and Archives – RAS) uchovává mnoho hlavních webových stránek UNHCR. První archivace proběhla v prosinci 2015 a zahrnovala hlavní stránky i situace v Sýrii a Iráku. Přístup do archivu je možný prostřednictvím našeho online katalogu s úplnými popisnými metadaty nebo přes portál IMF. Pro přístup přes portál IMF použijte prohlíížeč Firefox nebo Chrome.

Přístup k archivům UNHCR

Chcete-li konzultovat archivy UNHCR, využijte online katalog. V případě, že nenaleznete požadované informace, obraťte se na archivační služby v Ženevě na adrese [email protected]. Pokud jste hledané informace nalezli, vyplňte žádost, v níž uvedete v pořadí priorit materiály, které chcete vidět. Pošlete ji společně s vyplněnou výzkumnou žádostí a navrhovanými termíny návštěvy do archivu UNHCR minimálně 2 týdny v předstihu. Archiv UNHCR se nachází v sídle UNHCR v Ženevě na adrese 94 Rue de Montbrillant, CH-1202 Genève.

Archivy obsahují cenné detaily o důležitých historických událostech, například záznamy z Maďarského povstání v roce 1956 – první velké události, během které UNHCR realizovalo humanitární operaci, a během které bylo mnoho maďarských upchlíků přesídleno z Rakouska do jejich budoucích domovských zemí.