O PROJEKTU

Kampaň Hello Czech Republic je cílena zejména na pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří s využitím metodiky, komiksu a filmu mohou ve svých třídách pracovat s tématy uprchlictví, migrace, integrace, identity, stereotypů či bezpečného prostředí školy.

více..

 CÍLE PROJEKTU

Jde o cíle zaměřené na to, aby každý žák dokázal vyjádřit smysluplná etická stanoviska založená na znalosti lidských práv a základních demokratických hodnot i na osobních zkušenostech.

více…

 ZAPOJTE SE

Jste učitel nebo student? Chtěli byste svou třídu zapojit do projektu Hello Czech Republic? Přečtěte si více…