Správa hranic | Přístup a informace

Hlavním cílem UNHCR ve střední Evropě je zajistit žadatelům o azyl přístup na bezpečné území a efektivní azylové řízení. Úřad pro uprchlíky OSN proto vytvořil projekty správy hranic v šesti zemích tohoto regionu: v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Projekty vycházejí z tripartitních dohod mezi vládami jednotlivých […]

Hlavním cílem UNHCR ve střední Evropě je zajistit žadatelům o azyl přístup na bezpečné území a efektivní azylové řízení.

Úřad pro uprchlíky OSN proto vytvořil projekty správy hranic v šesti zemích tohoto regionu: v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Projekty vycházejí z tripartitních dohod mezi vládami jednotlivých zemí, nevládními organizacemi a UNHCR. Více o těchto dohodách se dozvíte z níže uvedeného odkazu.

V rámci těchto projektů zúčastněné nevládní organizace, jakožto partner, který projekt realizuje, pravidelně navštěvují hraniční přechody a zajišťovací střediska, kde hodnotí přístup žadatelů o azyl na dané území a k azylovému řízení. Hovoří s nově příchozími osobami, nahlížejí do jejich spisů a poskytují informace z oblasti ochrany a právní poradenství. Po návštěvě své poznatky sdělují UNHCR a úřadům hraniční policie a připravují hodnotící zprávy. Otázky zmíněné ve zprávách se projednávají na pravidelných pracovních skupinách a v případě nutnosti okamžité reakce i na jednáních svolaných kvůli konkrétním případům.

Projekty správy hranic zahrnují i školení hraniční policie a nevládních organizací uzpůsobená jejich konkrétním potřebám. Jejich cílem je dosáhnout lepšího pochopení problematiky azylu a uprchlíků, zranitelných osob a osob se zvláštními potřebami. Dále je na klíčových místech vnější hranice umístěno několik set zásobníků s informačními materiály v různých jazycích, které nově příchozí informují o jejich právu žádat o azyl a poskytují jim kontakty na místní právní poradce.

V uplynulých letech projekty správy hranic a ochrany uprchlíků výraznou měrou přispěly k lepšímu přístupu na území šesti středoevropských zemí i k azylovému řízení. Posílily spolupráci mezi hraniční policií, imigračními a azylovými úřady i mezi vládou, nevládními organizacemi a UNHCR.

Tyto projekty rovněž pomáhají identifikovat potřeby v oblasti školení, takže UNHCR může uskutečňovat stovky školicích kurzů pracovníků hraniční stráže, zajišťovacích a přijímacích zařízení na všech úrovních. Projekty vedly i ke změně stávající legislativy, zejména v otázce zásady non-refoulment, která je základním kamenem mezinárodní ochrany uprchlíků, a v otázce netrestání za vstup na území.