Azyl a migrace | Všichni na jedné lodi

Přelézají ploty s ostnatým drátem, vydávají se na moře v rozbitých loďkách, nechávají se zavírat do kontejnerů bez vzduchu – každý rok tisíce migrantů a uprchlíků riskují život v zoufalém pokusu nalézt v Evropě bezpečí či lepší život. Někteří připlouvají po moři ze západní Afriky na španělské Kanárské ostrovy, z […]

Přelézají ploty s ostnatým drátem, vydávají se na moře v rozbitých loďkách, nechávají se zavírat do kontejnerů bez vzduchu – každý rok tisíce migrantů a uprchlíků riskují život v zoufalém pokusu nalézt v Evropě bezpečí či lepší život. Někteří připlouvají po moři ze západní Afriky na španělské Kanárské ostrovy, z Maroka do jižního Španělska, z Libye na Maltu, Sicílii a Lampedusu, z Turecka na řecké ostrovy. Mnoho dalších přichází po souši a do zemí EU se pokoušejí dostat přes Turecko a Balkánský poloostrov nebo z Ukrajiny a Běloruska.

Velký podíl těchto migračních toků tvoří nelegální migrace, tzn. migrace bez řádných dokladů, přes neoficiální hraniční přechody či za pomoci převaděčů. Státy obvykle tuto migraci považují za ohrožení své suverenity a bezpečnosti.

Osoby vstupující na území cizí země nelegálně tak nicméně činí z mnoha různých důvodů. V některých případech se jedná o ekonomické migranty, kteří se snaží uniknout chudobě a nezaměstnanosti. Jindy tito lidé prchají před pronásledováním, porušováním lidských práv či ozbrojenými konflikty. Pro mnohé z nich je nelegální vstup jediným způsobem úniku.

Uprchlíci a migranti často putují společně, využívají stejné trasy i dopravní prostředky. Přesto mají v oblasti ochrany velmi odlišné potřeby: migranti si tuto cestu zvolili sami, zatímco uprchlíci neměli na vybranou.

UNHCR uznává, že ostraha hranic je zásadním prvkem boje s mezinárodním organizovaným zločinem včetně převaděčství a obchodu s lidmi, chce ale zajistit, aby nevedla k navracení uprchlíků do zemí, v nichž může být ohrožen jejich život či svoboda. Proto Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky spolupracuje s vládami a je jim nápomocen při uceleném a praktickém řešení problematiky smíšených migračních toků.

V červnu 2006 UNHCR vydalo Desetibodový akční plán pro ochranu uprchlíků a smíšenou migraci, který se týká zemí na východní a jihovýchodní hranici Evropské unie. Plán poskytuje těmto státům rámec pro řešení smíšených migračních toků způsobem, který zohlední otázky ochrany a zajistí mezinárodní ochranu uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří cestují ve smíšených skupinách migrantů a uprchlíků. 

Desetibodový plán stanoví klíčové oblasti, v nichž jsou nutné zásahy z hlediska ochrany, i ucelený regionální přístup v původních, tranzitních i cílových zemích.

V květnu 2001 UNHCR dále vydalo Příručku o ochraně pro pracovníky evropské hraniční stráže a imigračních úřadů. Tato příručka by měla pomoci při školení těchto pracovníků Evropské unie v oblasti práv uprchlíků a žadatelů o azyl v kontextu smíšených migračních toků. Příručka je určena  evropským orgánům hraniční stráže a agentuře pro kontrolu hranic EU Frontex stejně jako pracovníkům UNHCR i národních partnerských organizací včetně organizací nevládních.