پاسخگویی به بلایا

اقدامات امدادی کمیساریا برای سیل در ایران در سال 2019 میلادی

 

اقدامات امدادی کمیساریا برای زلزله سال 2023 میلادی در ایران