پاسخگویی به بلایا

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران ، همواره حضوری بلند مدت و بدون وقفه در سراسر کشور از جمله در استان های ایران داشته است.

به این ترتیب، کمیساریا در شرایط اضطراری، موارد حداقلی اضطراری را در انبار خود در داخل کشور نگه‌داری می‌کند که به کمیساریا  این امکان را داده تا در مراحل اولیه بحران، زمانی که شرایط اضطراری و بلایای طبیعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فوراً قادر به حمایت از دولت ایران باشد.

در شرایط اضطراری  مانند بلایای طبیعی، کمیساریا نقش فعالی در تیم مدیریت بلایای سازمان ملل متحد در کشور به رهبری دفتر هماهنگ کننده مقیم و در شکل‌دهی مکانیزم هماهنگی در صورت وقوع بلایای طبیعی ایفا می‌کند.

پس از درخواست رسمی دولت ایران از سازمان ملل متحد برای حمایت – در راستای حمایت  بشردوستانه – با در نظر گرفتن ظرفیت داخل کشوری کمیساریا و پاسخ فراگیر دولت در قبال پناهندگان و ایرانیان در هنگام بلایای طبیعی، در صورت لزوم، کمیساریا تلاش های دولت ایران در تامین اقلام ضروری امداد رسانی در مقابله با بلایای طبیعی را تکمیل می کند.

اقدامات امدادی کمیساریا برای سیل در ایران در سال 2019 میلادی

 

اقدامات امدادی کمیساریا برای زلزله سال 2023 میلادی در ایران