آموزش

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریا) و دولت ایران، به ویژه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی،وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی برای افزایش دسترسی پناهندگان به تحصیلات کیفی در مقاطع ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی همکاری تنگاتنگی دارند تا بتوانند فضای آموزشی امنیبرای پناهندگان فراهم آورده و از وجود فرصت های آموزشی فراگیر برای گروه های محروم اطمینان حاصل نمایند.

در اردیبهشت ماه سال 1394 مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران فرمانی مبنی بر الزامی بودن آموزش برای تمامی کودکان افغانستانی، صرف نظر از وضعیت مدارک اقامتی‌اشان، در مقاطع ابتدایی و متوسطه صادر کردند. از سال 1395 تا کنون کودکان پناهنده نیازی به پرداخت شهریه مدرسه مختص پناهندگان به مبلغ 2.500.000 تا 3.000.000 ریال ندارند. این امر از دسترسی یکسان کودکان پناهنده و بدون مدرک به فرصت های تحصیلی موجود برای کودکان ایرانی اطمینان حاصل می کند.

کمیساریا در ساخت و نوسازی مدارس در مناطق مسکونی با جمعیت بالای پناهنده مشارکت مالی انجام می دهد. 11 مدرسه در سال 1396، 6 مدرسه در سال 1397 و 12 مدرسه در سال 1398 با مشارکت مالی کمیساریا ساخته شده است. هم کودکان پناهنده و بی مدرک و هم کودکان ایرانی جامعه میزبان از آن بهره مند می شوند. کمیساریا همچنین با  وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی در راستای فراهم سازی کلاس های سوادآموزی برای کودکان و بزرگسالان پناهنده جامانده از تحصیل همکاری می کند.

آموزش  پناهندگان برنامه ای مستقل و محیطی نبوده بلکه یکی از مولفه های اصلی حوزه وظایف حمایتی و مرتبط با راه حل های پایدار کمیساریا است.

در سراسر جهان، از 19.9 میلیون پناهنده تحت حمایت ما، 7.4 در سن تحصیل هستند. دسترسی آنها به تحصیل محدود است و 4 میلیون نفر از این جمعیت نمی توانند به مدرسه بروند.