زبان مورد نظر خود برای این بخش را انتخاب کنید:

زبان مورد نظر خود برای سایت جهانی ما را انتخاب کنید:

:سایت کشور مورد نظر را انتخاب کنید
 

اخبار

سازمان ملل متحد و شرکایش برنامه‌ای برای کمک به 28 میلیون فرد دارای نیاز شدید در افغانستان و منطقه اجرا می‌کنند

سازمان ملل متحد و شرکایش برنامه‌ای برای کمک به 28 میلیون فرد دارای نیاز شدید در افغانستان و منطقه اجرا می‌کنند

سازمان ملل متحد و سازمان‌های مردم‌نهاد برنامه پاسخگویی مشترکی را امروز راه‌اندازی می‌کنند که هدف از آن ارائه کمک‌های ضروری بشردوستانه به 22 میلیون فرد در افغانستان و حمایت از 5.7 میلیون افغانستانی بیجاشده و جوامع میزبان در پنج کشور همسایه است. برنامه‌های پاسخگویی...

کمک مالی جدید بریتانیا از برنامه‌های مرتبط با پناهندگان در ایران، به هزارن فرد کمک خواهد کرد

کمک مالی جدید بریتانیا از برنامه‌های مرتبط با پناهندگان در ایران، به هزارن فرد کمک خواهد کرد

تهران، ایران – کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از کمک دو میلیون پوندی بریتانیا  (برابر با 2.7 میلیون دلارآمریکا) قدردانی می‌کند، با دریافت این کمک ما، در کمیساریا آمادگی خواهیم داشت تا از افغانستانی‌هایی که کشور خود را ترک کرده و در جست‌وجوی امنیت به ایران...

فیلیپو گراندی از افزایش حمایت از ایران برای حفاظت از افغانستانی‌هایی که از وطن خود عزیمت کردند خبر داد

فیلیپو گراندی از افزایش حمایت از ایران برای حفاظت از افغانستانی‌هایی که از وطن خود عزیمت کردند خبر داد

در پایان سفری سه ‌روزه به جمهوری اسلامی ایران، فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار شد تا حمایت از دولت و مردم ایران را که پذیرای افغانستانی‌هایی هستند که از شرایط رو به وخامت در کشور خود به ایران عزیمت کرده‌اند، افزایش دهد....

فیلیپو گراندی، کمیسرعالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در بحبوحه وضعیت در حال دگرگونی پناهندگان افغانستانی از ایران بازدید می‌کند

فیلیپو گراندی، کمیسرعالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در بحبوحه وضعیت در حال دگرگونی پناهندگان افغانستانی از ایران بازدید می‌کند

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز برای انجام ماموریتی 3 روزه وارد جمهوری اسلامی ایران مي شود. وي با شرکای دولتی دیدار خواهد كرد  تا درمورد دسترسی به امنیتِ پناهجویان تازه وارد از افغانستان رایزنی کند، و همچنین درمورد حمایت بیشتر موردنیاز...

کمک دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری جمهوری کره به کمیساریا و یونیسف در جهت حمایت از پناهندگان افغانستانی در ایران

کمک دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری جمهوری کره به کمیساریا و یونیسف در جهت حمایت از پناهندگان افغانستانی در ایران

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریا) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از کمک دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری جمهوری کره در حمایت از برنامه‌های کمک به پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنند. آقای یون کانگ هیون، سفیر جمهوری کره در ایران،...

با نزدیک شدن فصل سرما کمیساریا بر نیازهای فوری افرادی که به اجبار در افغانستان بیجا شده اند تاکید می‌کند

با نزدیک شدن فصل سرما کمیساریا بر نیازهای فوری افرادی که به اجبار در افغانستان بیجا شده اند تاکید می‌کند

کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، در بحبوحه نیازهای حاد و فزاینده بشردوستانه برای 3.5 میلیون فردی که به دلیل مخاصمات در داخل افغانستان از جمله برای 700،000 فردی که در سال 2021 بیجا شده­ اند، درخواست حمایت بسیار بیشتری دارد. فقدان سرپناه عایق بندی شده، لباس...