زبان مورد نظر خود برای این بخش را انتخاب کنید:

زبان مورد نظر خود برای سایت جهانی ما را انتخاب کنید:

:سایت کشور مورد نظر را انتخاب کنید
 

اخبار

کمک‌های نقدی کمیساریا ریسمان نجاتی برای هزاران پناهنده در ایران

کمک‌های نقدی کمیساریا ریسمان نجاتی برای هزاران پناهنده در ایران

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریا) کمکهای نقدی خود را برای حمایت از هزاران پناهنده بسیار آسیب‌پذیر افزایش داده است، پناهندگانی که معیشت آنها به دلیل همه‌گیری ادامه‌دار ویروس کورنا در جمهوری اسلامی ایران عمیقا تحت تاثیر قرار گرفته است. البته، بودجه بیشتری نیاز...

پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا به تحویل 55 تن از اقلام کووید-۱۹  کمیساریا به ایران کمک می کند

پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا به تحویل 55 تن از اقلام کووید-۱۹ کمیساریا به ایران کمک می کند

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریا)،  به لطف پل هوایی بشردوستانه جدید راه اندازی شده که اقدامی توسط سازمان امور بشر دوستانه اتحادیه اروپا (اکو) و بخشی از پروژه جهانی اتحادیه اروپا بمنظور پاسخ به بحران ویروس کرونا بنام «تیم اروپا» می باشد،  توانسته است  55 تن...

رویداد عالی رتبه به دنبال حمایت پایدار برای افغانستانی ها و کشورهای میزبان این پناهندگان

رویداد عالی رتبه به دنبال حمایت پایدار برای افغانستانی ها و کشورهای میزبان این پناهندگان

آژانس پناهندگان سازمان ملل (کمیساریا )، به همراه نمایندگان جمهوری های اسلامی افغانستان، ایران و پاکستان امروز خواستار همکاری های جدید، سرمایه گذاری های هدفمند و همبستگی بین المللی بیشتری برای پرداختن به یکی از طولانی ترین شرایط بیجاشدگی جهان بودند. با ورود بحران...