زبان مورد نظر خود برای این بخش را انتخاب کنید:

زبان مورد نظر خود برای سایت جهانی ما را انتخاب کنید:

:سایت کشور مورد نظر را انتخاب کنید
 

اطلاعیه‌ها

آغاز مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش

آغاز مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش

اعلامیه مشترک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، سازمان بیمه سلامت و أژانس پناهندگان سازمان ملل متحد مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش آغاز شده است. مطابق مراحل قبل، تمامی پناهندگان آسیب پذیر دارای کارت آمایش میتوانند به نزدیک ترین دفتر...

اعلامیه اسکان مجدد

اعلامیه اسکان مجدد

اسکان مجدد می تواند برای پناهندگانی که در معرض خطر هستند، راه حلی  پایدار و تغییردهنده زندگی باشد. به همین دلیل برای کمیساریا قابل درک است که پناهندگان مایل هستند اطلاعات بیشتری درباره پروسه اسکان مجدد داشته باشند. به شایعات و اخبار نادرست در باره اسکان مجدد توجه...