پاسخ کمیساریا به کووید-۱۹

کمیساریا چگونه در مبارزه با کووید-۱۹ از ایران حمایت می‌کند

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریا) از طریق همکاری نزدیک با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی (بافیا) حمایت اضطراری خود را از دولت ایران در پاسخگویی به همه‌گیری کووید-۱۹ارتقاء بخشیده است. کمیساریا با کمک سخاوتمندانه اتحادیه اروپا، ژاپن، صندوق مرکزی پاسخ به بحران سازمان ملل متحد و روسیه به پناهندگان در ایران از طریق مهیا کردن داروهای اساسی، وسایل مراقبتی پزشکی و شخصی، کمک نقدی و آگاهی‌ رسانی کمک کرده است. تا کنون، کمیساریا بیش از ۱۰۰ تن اقلام کمک پزشکی وارد کرده و به حدود ۵۰۰۰ فرد کمک نقدی مرتبط با کووید-۱۹ اهدا کرده است.

کمیساریا با در نظر داشتن نیاز به جا بجایی محدود و اطمینان حاصل کردن از فاصله‌گذاری اجتماعی ظرفیت خطوط تلفنی خود را ارتقاء بخشیده تا دسترسی پناهندگان به خدمات حمایتی ادامه یابد، خدماتی که مرتبط با پاسخ‌دهی به نیازهای ضروری افراد دارای نیازهای ویژه، شامل زنان و کودکان است. کمیساریا، وکلا و مشاورین روان-اجتماعی استخدام کرده تا به ارائه مشاوره های حقوقی و خدمات مشاوره ای به پناهندگان از طریق تلفن ادامه دهد. با این حال به حمایت بیشتر جامعه جهانی در زمینه تقسیم بار مسئولیت در قبال یکی ازطولانی‌ترین وضعیت‌های پناهندگی در دنیا نیاز است تا از حمایت از این افراد در دوران همه‌گیری مداوم اطمینان حاصل شود.

کووید-۱۹ و خدمات درمانی به پناهندگان

با توجه به سیاست‌های فراگیر ایران، پناهندگان و حتی اتباع فاقد مدرک که تحت تاثیر کووید-۱۹ قرار گرفته‌اند می‌توانند به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی مراجعه کنند و مانند ایرانی‌ها بطور رایگان به تست کووید-۱۹، درمان و بستری دسترسی داشته باشند.

علاوه بر این، کمیساریا از طریق بیمه همگانی سلامت از دسترسی به خدمات درمانی ثانویه و ثالث برای پناهندگان بسیار آسیب‌پذیر حمایت می‌کند. این کار یک شبکه ایمنی برای افرادی که به خصوص دربرابر ویروس آسیب‌پذیر هستند از جمله کسانی که از قبل دچار بیماری بودند مهیا می‌کند.

در سال ۱۳۹۹ کمیساریا به دلیل منابع محدود تنها توانسته به یک سوم از ۳۰۰،۰۰۰ نفر از آسیب‌پذیرترین پناهنده‌ها کمک کند تا در بیمه سلامت ثبت نام کنند. درحالیکه کووید-۱۹خدمات درمانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده، برای پیشگیری از تشدید آسیب‌پذیری پناهندگان بیش از همیشه به حمایت بین‌المللی نیاز هست.

کارت هدیه پاسخی به کووید-۱۹

از اواسط فرودین ماه ۱۳۹۹ در پاسخ به افزایش آسیب‌پذیری‌ها، کمیساریا و دولت ایران یک پروژه اهدای کارت هدیه را آغاز نموده اند که شامل یکبار کمک نقدی جهت پوشش دادن سه ماه هزینه معیشتی براساس حداقل سبد مخارج است. براساس مشاهدات کمیساریا در سال ۱۳۹۹، ۹۵درصد پناهندگان افغانستانی که با آنها تماس حاصل شده خبر از کاهش درآمد خانوار دادند و آن را مرتبط با کووید-۱۹ دانستند. همچنین دلیل نیمی از بیکاری در میان نان ‌آوران اصلی نیز متاثر از کووید-۱۹عنوان شد. بنابراین بسیاری مجبور به روی آوردن به مکانیسم‌های مقابله‌ای منفی مانند پول قرض گرفتن، کاهش وعده‌های غذایی روزانه یا فروش اسباب خانه بوده اند.

از اواسط خرداد ماه ۱۳۹۹ از طریق پروژه کارت هدیه به حدود ۵،۰۰۰ نفر کمک شده است. با این حال به حمایت بسیار بیشتری نیاز هست چون تاثیر اجتماعی-اقتصادی کووید-۱۹ بسیار گسترده‌تر از منابعی است که در حال حاضر برای پاسخگویی به نیازهای تشدید شده‌ی پناهندگان در دسترس است.

حمایت شما می‌تواند جان آدم‌ها را نجات دهد

با کمک کشورهای اهداکننده و شرکاء، کمیساریا قادر بوده با این بیماری همه‌گیر که سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده مبارزه کند. کمیساریا همچنین از شرکایش برای حمایت از پاسخ گویی به کووید-۱۹ در ایران از جمله سازمان امور بشردوستانه اتحادیه اروپا (اکو)، بخش امور توسعه‌ای و همکاری‌های بین‌الملل اتحادیه اروپا (دوکو)، ژاپن، فدراسیون روسیه و صندوق مرکزی پاسخ به بحران سازمان ملل متحد (کرف) تشکر ویژه می نماید.

حمایت از فعالیت‌های همیشگی کمیساریا تحت عنوان راه‌حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی (SSAR) از طریق ارتقا سیستم های ملی فراگیر شامل بهداشت و کاهش تاثیرات اجتماعی-اقتصادی ویروس، مکملی بر اقدامات اضطراری در پاسخ به کووید-۱۹ هستند.

تا شهریور ماه ۱۳۹۹، کمیساریا از بودجه موردنیازش برای پاسخ به کووید-۱۹ فقط ۷۵درصد آن را دریافت کرده است و نیاز به حدود ۴ میلیون دلار دیگر دارد تا بتواند کمک‌های اساسی خود را به آسیب‌پذیرترین پناهندگان ارائه دهد. با این حال در مجموع با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۹، دفتر کمیساریا در ایران اغلب دچار کسری بودجه است و تنها ۳۴درصد از بودجه موردنیازش تامین شده است.