دفتر فرعی شیراز

حوزه مسئولیتی دفتر فرعی شیراز زیرمجموعه شیراز استان های بوشهر، چهار محال و بختیاری، فارس، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان را پوشش می دهد و میزبان بیش از 83,920 پناهنده است.

در حوزه مسئولیتی دفتر فرعی شیراز شش مهمانشهر وجود دارد، دو مهمانشهر در استان فارس، دو مهمانشهر در استان خوزستان، یک مهمانشهر در استان بوشهر و یک مهمانشر در استان لرستان واقع هستند. این مهمانشهرها میزبان 3,139 ( 4% از جمعیت پناهندگان در حوزه مسئولیتی دفتر فرعی شیراز)، 87% از این جمعیت پناهندگان افغانستانی بوده و بیشتر جمعیت باقی مانده پناهندگان عراقی هستند.

 

ساعات کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۱۵

ایمیل: [email protected] 

تلفن پذیرش: 37229692 (071)

تلفن اداری: 37229688 (071) و91-37229689 (071)

فکس: 37229688 داخلی: 292

دفتر فرعی شیراز

جمهوری اسلامی ایران

شیراز، بلوار مدرس، بلوار جانبازان (پودنک)

بلوار پروین اعتصامی

کد پستی: 7157718817