روز جهانی پناهنده


روز جهانی پناهنده چه روزیست؟

روز جهانی پناهنده روزی بین المللی است که توسط سازمان ملل متحد به منظور احترام به پناهندگان در سراسر جهان تعیین شده است. این روز هر سال در تاریخ 20 ژوئن بوده و از قدرت و شجاعت افرادی که به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند تجلیل می کند. 

موضوع روز جهانی پناهنده سال 2023 چیست؟

امسال، روز جهانی پناهنده بر قدرت مشارکت و راه حل‌ها برای پناهندگان تمرکز دارد.

امید به دور از خانه. دنیایی که پناهندگان همیشه در آن نقش دارند.

مشارکت دادن پناهندگانی که پس از گریختن از مناقشات و آزار و اذیت، در جوامع امنیت پیدا کرده‌اند، مؤثرترین راه برای حمایت از آنها جهت شروع مجدد زندگی‌شان است و آنها را قادر می‌سازد تا به کشورهای میزبانشان کمک نمایند. همچنین بهترین راه برای آماده سازی این افراد جهت بازگشت به خانه و بازسازی کشورهایشان است، البته در زمانی که شرایط این اجازه را به آنها بدهد که به طور ایمن و داوطلبانه این کار را انجام دهند، یا در صورت اسکان مجدد در کشوری دیگر، پیشرفت نمایند.

 

چه کمکی می‌توانید بکنید؟

اعطا کنید

با کمک مالی به کارزار هدف گذاری بالاتر، از ایجاد بورسیه تحصیلی برای پناهندگان جوان حمایت کنید.

خلق کنید

به مسابقه جهانی هنری ما که در روز 20 ژوئن راه اندازی می‌شود بپیوندید و از فرصتی جهت طراحی پیراهن‌هایی که برای پناهندگان کمک جمع آوری می کند، بهره‌مند شوید.

حمایت کنید

 در رسانه های اجتماعی به ما بپیوندید تا محتوای روز جهانی پناهنده را بهتر همرسانی کنیم. ما را در اینستاگرام و توئیتر دنبال کنید.