بیش از ۳۵ سال حضور بی وقفه در ایران

 

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۰ تاسیس گردیده است. با توجه به کنوانسون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتوکل ۱۹۶۷ الحاقی آن، این آژانس موظف به رهبری و هماهنگی اقدامات بین المللی برای حمایت از پناهندگان و حل و فصل مشکلات آنها در سراسر جهان بوده و  هدف اصلی آن حفاظت از حقوق و رفاه ایشان است.

کمیساریا در ایران

جمهوری اسلامی ایران به مدتی بسیار طولانی میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهندگان در جهان بوده است، که اکثر آنان پناهندگان افغانستانی هستند. براساس آمار دولت 750،000 پناهنده افغانستانی و 12،000 پناهنده عراقی در ایران زندگی می کنند.

کمیساریا در سال ۱۹۸۴ نخستین دفتر خود در ایران را افتتاح کرد و به دنبال هجوم گسترده پناهندگان عراقی در پی جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و شروع بازگشت جمعی افغانستانی ها به کشورشان در سال ۱۹۹۲، حضور و فعالیت های خود در ایران را گسترش داد. جمعیت پناهندگان در ایران در دوره های هجوم گسترده به نزدیک ۵ میلیون نفر نیز رسیده است.

کمیساریا از زمان تأسیس تا کنون توانسته با هماهنگی و همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران در میدان عملیاتی کشوری حضوری بدون وقفه داشته باشد.

دفتر مرکزی و دفتر عملیاتی تهران کمیساریا در شهر تهران مستقر هستند. سه دفتر فرعی در شهرهای مشهد، کرمان، شیراز و دو دفتر عملیاتی در شهرهای اصفهان و دوغارون قرار دارند. کمیساریا در مرکز اداری خلیج فارس وابسته به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارج وزارت کشور در استان تهران برای تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور خود فعالیت می کند.

همتای دولتی کمیساریا در ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور است. کمیساریا برای اطمینان از آگاهی تمام پناهندگان ثبت نام شده در ایران از حقوق خود براساس قوانین و مقررات این کشور و دسترسی آنها به خدمات اولیه از جمله مشاوره قانونی، با وزارتخانه های دولتی و سازمان‌های دیگر و همچنین تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی نیز همکاری دارد.

کمیساریا در راستای حمایت از دولت ایران برای ارائه خدمات به پناهندگان همچنان بر بهداشت، آموزش و معیشت پناهندگان تحت لقای سند راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی تمرکز دارد، سندی راهبردی چهارجانبه چند ساله بین کمیساریا و دولت های افغانستان، ایران و پاکستان که در سال ۲۰۱۲ راه اندازی شده است.