حمایت حقوقی

کمیته های حل اختلاف و وکلای تحت استخدام کمیساریا به پناهندگان در یافتن راه حل و حل و فصل اختلافات قانونی خود از طریق مکانیزم میانجیگری و مشاوره کمک می کنند. وکلای تحت استخدام کمیساریا علاوه بر ارائه مشاوره و کمک حقوقی رایگان به پناهندگان در جلسات کمیته های حل اختلاف که در دو نوبت در ماه برگزار می شوند نیز شرکت می کنند.

در حال حاضر 16 کمیته حل اختلاف و 17 وکیل تحت استخدام کمیساریا در استان های مختلف از جمله تهران، قم، اصفهان، یزد، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، البرز، مرکزی، سمنان، قزوین، هرمزگان، سیستان بلوچستان و گلستان در کمک رسانی به پناهندگان با این سازمان همکاری می کنند.

در سال  2019 میلادی وکلای استخدام شده کمیساریا، به 2.995 نفر (2.946 افغانستانی و 48 عراقی و 1 پاکستانی) مشاوره حقوقی داده‌اند و پرونده 1.657 نفر (1.654 افغانستانی و 3 عراقی) در زمینه های گوناگون شامل اختلافات خانوادگی، قرض و سایر مسائل مالی در کمیته حل اختلاف مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته اند.