UNHCR:s historia

Tidslinje

– UNHCR, från det engelska United Nations High Commissioner for Refugees, grundades 1950 av FN:s generalförsamling.

– År 1951 antogs FN:s flyktingkonvention. Sverige var ett av de första länderna att skriva under konventionen.

– År 1954 belönades UNHCR med Nobels fredspris för sitt banbrytande arbete i Europa. Men det dröjde inte länge innan vi stod inför vår nästa stora kris.

– Under Ungernrevolten 1956 flydde 200 000 människor till grannlandet Österrike. De erkändes som prima facie-flyktingar och UNHCR ledde arbetet med att vidarebosätta dem. Följderna av detta folkuppror skulle komma att bli avgörande för hur flyktingkriser hanterades av humanitära organisationer i framtiden.

– Under 1960-talet ledde avkoloniseringen av Afrika till den första av kontinentens många flyktingkriser. Vi hjälpte även människor på flykt i Asien och Latinamerika under de nästkommande två årtiondena.

– År 1981 mottog UNHCR för andra gången Nobels fredspris för vad som nu hade blivit ett världsomfattande biståndsarbete för flyktingar.

– Under början av 2000-talet har UNHCR bistått vid större flyktingkriser i Afrika, Mellanöstern och Asien. Vi har också blivit ombedda att använda vår expertis till att hjälpa internflyktingar som fördrivits på grund av konflikter, och vi har utökat vår roll i stödet till statslösa personer. I vissa delar av världen som Afrika och Latinamerika har 1951 års flyktingkonvention stärkts ytterligare genom regionala rättsinstrument.

– År 2020 firade UNHCR sitt 70-årsjubileum. Under den tid vi funnits har vi hjälpt drygt 50 miljoner flyktingar att bygga upp sina liv på nytt.