UNHCR:s historia

Tidslinje

  • UNHCR, från det engelska United Nations High Commissioner for Refugees, grundades 1950 av FN:s generalförsamling.
  • År 1951 antogs FN:s flyktingkonvention. Sverige var ett av de första länderna att skriva under konventionen.
  • År 1954 belönades UNHCR med Nobels fredspris för sitt banbrytande arbete i Europa. Men det dröjde inte länge innan vi stod inför vår nästa stora kris.
  • Under Ungernrevolten 1956 flydde 200 000 människor till grannlandet Österrike. De erkändes som prima facie-flyktingar och UNHCR ledde arbetet med att vidarebosätta dem. Följderna av detta folkuppror skulle komma att bli avgörande för hur flyktingkriser hanterades av humanitära organisationer i framtiden.
  • Under 1960-talet ledde avkoloniseringen av Afrika till den första av kontinentens många flyktingkriser. Vi hjälpte även människor på flykt i Asien och Latinamerika under de nästkommande två årtiondena.
  • År 1981 mottog UNHCR för andra gången Nobels fredspris för vad som nu hade blivit ett världsomfattande biståndsarbete för flyktingar.
  • Under början av 2000-talet har UNHCR bistått vid större flyktingkriser i Afrika, Mellanöstern och Asien. Vi har också blivit ombedda att använda vår expertis till att hjälpa internflyktingar som fördrivits på grund av konflikter, och vi har utökat vår roll i stödet till statslösa personer. I vissa delar av världen som Afrika och Latinamerika har 1951 års flyktingkonvention stärkts ytterligare genom regionala rättsinstrument.
  • År 2020 firade UNHCR sitt 70-årsjubileum. Under den tid vi funnits har vi hjälpt drygt 50 miljoner flyktingar att bygga upp sina liv på nytt.
4d01e4526

UNHCR:s första uppgift 1951 var att hjälpa de drygt en miljon främst europeiska flyktingar som tvingats lämna sina hem efter andra världskriget, bland andra dessa flyktingar i ett läger i Tyskland. © UNHCR/1953

4d01ed5f6

Under avkoloniseringen på 1960-talet bröt konflikter ut i många områden i Afrika, däribland – och inte för sista gången – strider i den centralafrikanska staten Rwanda. En grupp rwandier väntar på matdistribution på ett flyktingläger i Oruchinga-dalen i Uganda. © UNHCR/W. McCoy/1964

4d01eeae6

År 1974 blev 400 000 människor hemlösa under striderna mellan grekiska och turkiska grupper på Cypern. UNHCR bistod med mat, sjukvård och skydd. © UNHCR/J. Mohr/1976

4d01ef4a6

De vietnamesiska flyktingarnas avfärd började efter Saigons fall när staden intogs av de nordvietnamesiska styrkorna 1975. Tre miljoner människor uppskattas ha flytt till följd av konflikterna i Indokina, bland andra dessa vietnamesiska båtflyktingar som anländer till Malaysia 1978. © UNHCR/K. Gaugler/1978

4d01f0946

Miskito-folk från Nicaragua väntar på matdistribution i ett läger i Honduras på 1980-talet. © UNHCR/N. Goldschmidt/1982

4d01f0d46

Över sex miljoner afghaner befinner sig på flykt sedan 1979. Människor flydde till platser som Ghazi Refugee Village i Pakistan. © UNHCR/H. Gloaguen/1984

4d01f7d46

Inom bara några dagar efter NATO:s flygattack mot de serbiska styrkorna 1999, flydde eller tvingades nästan en miljon civila i exil från Kosovo, däribland dessa människor vid en gränsövergång mot grannlandet den före detta jugoslaviska republiken Makedonien (idag Nordmakedonien). © UNHCR/R. LeMoyne/1999