UNHCR’s historie

Tidslinje

– I 1950 blev UNHCR etableret af FN’s Generalforsamling.

– I 1951 blev FN’s Flygtningekonvention vedtaget. Danmark var det første land i verden til at underskrive konventionen.

– I 1954 vandt UNHCR Nobelprisen for dets banebrydende arbejde i Europa. Det varede dog ikke længe, før vi stod over for den næste alvorlige krisesituation.

– I 1956, under den ungarske revolution, flygtede 200.000 mennesker til nabolandet Østrig. Som udgangspunkt anså UNHCR ungarerne som ‘prima facie‘ flygtninge og spillede en ledende rolle i et forsøg på at genbosætte dem. Denne opstand og dens eftervirkninger skabte præcedens for, hvordan humanitære organisationer ville komme til at håndtere flygtningekriser i fremtiden.

– I 1960’erne skabte af-koloniseringen af Afrika den første af dette kontinents mange flygtningekriser. Vi hjalp også fordrevne i Asien og Latinamerika i de efterfølgende 20 år.

– I 1981 modtog vi den anden Nobelpris for det, der havde udviklet sig til en verdensomspændende indsats for flygtninge.

– Siden starten af det 21. århundrede har der været behov for UNHCR’s arbejde ved adskillige store flygtningekriser i Afrika, Mellemøsten og Asien. Vi er også blevet bedt om at bruge vores ekspertise til at hjælpe internt fordrevne mennesker, og vores mandat er blevet udvidet til også at inkludere hjælp og beskyttelse af statsløse mennesker. I visse dele af verden, såsom Afrika og Latinamerika, er FN’s Flygtningekonvention af 1951 blevet styrket med yderligere regionale retsmidler.

– I 2015 fejrede UNHCR vores 65-års jubilæum. Vi har nu omkring 17.000 medarbejdere og vi er tilstede i 135 lande. I den tid, UNHCR har eksisteret, har vi hjulpet mere end 50 millioner flygtninge med at starte et nyt liv.