UNHCR’s historie

Tidslinje

  • I 1950 blev UNHCR etableret af FN’s Generalforsamling.
  • I 1951 blev FN’s Flygtningekonvention vedtaget. Danmark var det første land i verden til at underskrive konventionen.
  • I 1954 vandt UNHCR Nobelprisen for dets banebrydende arbejde i Europa. Det varede dog ikke længe, før vi stod over for den næste alvorlige krisesituation.
  • I 1956, under den ungarske revolution, flygtede 200.000 mennesker til nabolandet Østrig. Som udgangspunkt anså UNHCR ungarerne som ‘prima facie‘ flygtninge og spillede en ledende rolle i et forsøg på at genbosætte dem. Denne opstand og dens eftervirkninger skabte præcedens for, hvordan humanitære organisationer ville komme til at håndtere flygtningekriser i fremtiden.
  • I 1960’erne skabte af-koloniseringen af Afrika den første af dette kontinents mange flygtningekriser. Vi hjalp også fordrevne i Asien og Latinamerika i de efterfølgende 20 år.
  • I 1981 modtog vi den anden Nobelpris for det, der havde udviklet sig til en verdensomspændende indsats for flygtninge.
  • Siden starten af det 21. århundrede har der været behov for UNHCR’s arbejde ved adskillige store flygtningekriser i Afrika, Mellemøsten og Asien. Vi er også blevet bedt om at bruge vores ekspertise til at hjælpe internt fordrevne mennesker, og vores mandat er blevet udvidet til også at inkludere hjælp og beskyttelse af statsløse mennesker. I visse dele af verden, såsom Afrika og Latinamerika, er FN’s Flygtningekonvention af 1951 blevet styrket med yderligere regionale retsmidler.
  • I 2020 markerede UNHCR vores 70-års jubilæum. I den tid, UNHCR har eksisteret, har vi hjulpet mere end 50 millioner flygtninge med at starte et nyt liv.
4d01e4526

UNHCR's første opgave i 1951 var at hjælpe omtrent en million europæiske civile. Disse talte flygtninge i lejre i Tyskland, som var på flugt på grund af Anden Verdenskrig © UNHCR/1953

4d01ed5f6

I 1960'erne, da kolonier var under afvikling, opstod der en række konflikter flere steder i Afrika. Blandt disse var konflikten i den centralfrikanske nation Rwanda. Denne gruppe af flygtninge fra Rwanda venter på uddeling af mad i et flygtningecenter i Oruchinga-dalen i Uganda. © UNHCR/W. McCoy/1964

4d01ef4a6

Flygtningestrømmen af vietnamesere begyndte, da nordvietnamesiske styrker indtog Saigon i 1975. Cirka 3 millioner mennesker, heriblandt disse vietnamesiske bådflygtninge, ankom til Malaysia i 1978 på flugt fra flere forskellige konflikter i Indokina. © UNHCR/K. Gaugler/1978

4d01eeae6

I 1974 blev 400.000 mennesker hjemløse på grund af kampene mellem grækere og tyrkere på Cypern. UNHCR koordinerede nødhjælp i form af mad, sundhedspleje og husly. © UNHCR/J. Mohr/1976

4d01f0946

Miskito-folket fra Nicaragua venter på maddistribution i en flygtningelejr i Honduras i 1980'erne. © UNHCR/N. Goldschmidt/1982

4d01f0d46

Flugten fra Afghanistan begyndte i 1979 for mere end seks millioner afghanere. Mange af dem flygtede til landsbyen Ghazi i Pakistan. © UNHCR/H. Gloaguen/1984

4d01f7d46

Inden for få dage efter NATOs luftangreb mod Serbiske stillinger i 1999 var næsten en million civile flygtet fra Kosovo. Disse talte også disse civile ved en grænseovergang til nabolandet Makedonien (nu Nordmakedonien). © UNHCR/R. LeMoyne/1999