UNHCRs historie

Tidslinje

  • I 1950 ble FNs høykommissær for flyktninger opprettet av FNs generalforsamling.
  • I 1951 ble FNs flyktningkonvensjon innført. Norge var blant de første landene som skrev under på konvensjonen.
  • I 1954 mottok UNHCR Nobels fredspris for vårt banebrytende arbeid i Europa. Det tok dessverre ikke la lang tid før vi skulle møte på vår neste nødssituasjon.
  • I 1956, under den ungarske revolusjonen, flyktet 200 000 mennesker til nabolandet Østerrike. UNHCR anerkjente ungarerne som “prima facie” flyktninger, og gikk i spissen for å bosette dem. Ettervirkningene av revolusjonen formet hvordan humanitære organisasjoner kom til å respondere på fluktkriser i fremtiden.
  • På 1960-tallet førte avkolonisering av Afrika til den første av kontinentets mange fluktkriser. I løpet av de neste to tiårene hjalp vi også fordrevne mennesker i Asia og Latin-Amerika.
  • I 1981 mottok UNHCR sin andre Nobels fredspris, for det som hadde blitt verdensomspennende hjelp til flyktninger.
  • I begynnelsen av det 21. århundre hjalp UNHCR til ved store flyktningkriser i Afrika, Midt-Østen og Asia. Vi har også blitt bedt om å bruke vår ekspertise til å hjelpe mange av de som er internt fordrevne som følge av konflikter. I tillegg har vi utvidet vår rolle ved å hjelpe statsløse mennesker. I noen deler av verden, blant annet i Afrika og Latin-Amerika, har Flyktingkonvensjonen fra 1951 blitt ytterligere styrket gjennom regionale juridiske virkemidler.
  • I 2020 markerte UNHCR sitt 70 års jubileum. I løpet av disse årene har vi hjulpet godt over 50 millioner flyktninger med å starte livene sine på nytt.
4d01e4526

UNHCRs første oppgave i 1951, var å hjelpe omtrent en million europeiske sivile. Disse inkluderte flyktninger i leirer i Tyskland, som på den tid var fremdeles på flukt som følge av andre verdenskrig. © UNHCR/1953

4d01ed5f6

Da kolonitiden gikk mot slutt på 1960 tallet, oppsto det rekke konflikter i flere deler av Afrika. Blant disse konfliktene, var striden i den sentralafrikanske nasjonen Rwanda. Denne gruppen av rwandere venter på distribusjon av mat ved et flyktningesenter i Oruchinga-dalen i Uganda. © UNHCR/W. McCoy/1964

4d01eeae6

I 1974 ble 400 000 mennesker hjemløse på grunn av kampene mellom greske og tyrkiske samfunnet på Kypros. UNHCR koordinerte med mat, pleie og tilflukt. © UNHCR/J. Mohr/1976

4d01ef4a6

Flykningsstrømmen av vietnamesere startet etter Saigons fall mot Nord-Vietnamesiske styrker i 1975. Omtrent tre millioner mennesker, deriblant disse vietnamesiske båtflyktningene ankom Malaysia i 1978. Disse menneskene var på flukt fra ulike konflikter i Indokina. © UNHCR/K. Gaugler/1978

4d01f0946

Miskito-folket fra Nicaragua som venter på matdistribusjon ved en honduransk leir på 1980-tallet. © UNHCR/N. Goldschmidt/1982

4d01f0d46

Utvandringen av mer enn seks millioner afghanere startet i 1979. Folk flyktet til steder som flyktningslandsbyen Ghazi i Pakistan. © UNHCR/H. Gloaguen/1984

4d01f7d46

Innen få dager etter NATOs luftangrep mot serbiske stillinger i 1999, hadde nesten én million sivile flyktet eller blitt fordrevet fra Kosovo. Disse inkluderte sivile ved en grenseovergang mot nabolandet Republikken Makedonia (nå Nord-Makedonia). © UNHCR/R. LeMoyne/1999