UNHCRs historie

Tidslinje

– I 1950 ble FNs høykommissær for flyktninger opprettet av FNs generalforsamling.

– I 1951 ble FNs flyktningkonvensjon innført. Norge var blant de første landene som skrev under på konvensjonen.

– I 1954 mottok UNHCR Nobels fredspris for vårt banebrytende arbeid i Europa. Det tok dessverre ikke la lang tid før vi skulle møte på vår neste nødssituasjon.

– I 1956, under den ungarske revolusjonen, flyktet 200 000 mennesker til nabolandet Østerrike. UNHCR anerkjente ungarerne som “prima facie” flyktninger, og gikk i spissen for å bosette dem. Ettervirkningene av revolusjonen formet hvordan humanitære organisasjoner kom til å respondere på fluktkriser i fremtiden.

– På 1960-tallet førte avkolonisering av Afrika til den første av kontinentets mange fluktkriser. I løpet av de neste to tiårene hjalp vi også fordrevne mennesker i Asia og Latin-Amerika.

– I 1981 mottok UNHCR sin andre Nobels fredspris, for det som hadde blitt verdensomspennende hjelp til flyktninger.

– I begynnelsen av det 21. århundre hjalp UNHCR til ved store flyktningkriser i Afrika, Midt-Østen og Asia. Vi har også blitt bedt om å bruke vår ekspertise til å hjelpe mange av de som er internt fordrevne som følge av konflikter. I tillegg har vi utvidet vår rolle ved å hjelpe statsløse mennesker. I noen deler av verden, blant annet i Afrika og Latin-Amerika, har Flyktingkonvensjonen fra 1951 blitt ytterligere styrket gjennom regionale juridiske virkemidler.

– I 2020 markerte UNHCR sitt 70 års jubileum. I løpet av disse årene har vi hjulpet godt over 50 millioner flyktninger med å starte livene sine på nytt.