Data, nøgletal og ressourcer

UNHCR udgiver og opdaterer omfattende data og statistikker på flygtningeområdet – både i forhold til specifikke operationer og den globale situation for flygtninge og fordrevne. Materialet er til rådighed for vores ansatte, regeringer, humanitære samarbejdspartnere, akademikere og offentligheden.

Desuden udgiver UNHCR en række rapporter – til tider i samarbejde med andre organisationer og partnere – der er vigtige redskaber i vores fortalerarbejde eller i forhold til at skabe opmærksomhed omkring flygtningesagen.

https://datawrapper.dwcdn.net/w3XOZ/3/

https://datawrapper.dwcdn.net/j6qCf/3/

https://datawrapper.dwcdn.net/uv3Sj/1/

Statistik og dataportaler

Global Trends Report

UNHCR’s årlige statistik-rapport om den globale flygtningesituation, der indeholder tal og tendenser i forhold til flygtninge, internt fordrevne, asylansøgere og statsløse personer.

Global Report

Denne rapport redegør for de seneste nøgleresultater og fremskridt i UNHCRs arbejde, herunder med detaljer om operationerne i de store flygtningekriser rundt omkring i verden.

 

UNHCR Operational Data Portal

Her kan du finde data, information og løbende opdateringer fra vores operationer og aktuelle flygtningesituationer.

Global Focus Portal

UNHCR’s portal med overordnet afrapportering til donorer og andre centrale samarbejdspartnere. Her findes et overblik over operationer, aktiviteter og resultater. 

Resettlement Data Finder

Her kan du finde data omkring genbosættelse af kvoteflygtninge, inklusiv statistik omkring hvor de kommer fra, hvor de har opholdt sig, og hvor de ender med at blive genbosat som kvoteflygtninge. Portalen opdateres månedligt. 

Refugee statistics

UNHCR’s statistik-database indeholder officiel og valideret data omkring befolkningsgrupper under UNHCR’s mandat fra 1951 til i dag.

Rapporter

Andre ressourcer

Refworld

Et omfattende arkiv og bibliotek af juridiske dokumenter og ressourcer – historiske og aktuelle – der vedrører flygtningebeskyttelse og andre flygtningerelaterede områder. 

Flygtningekonventionen fra 1951

Find traktaten, dens protokol og yderligere information omkring konventionen, der er det juridiske nøgledokument for UNHCR’s arbejde og mandat. 

Refugees Media

UNHCR’s mediebibliotek indeholder fotos og videomateriale fra flygtningesituationer over hele verden. Medier og partnere kan få adgang til biblioteket og gratis download af materiale ved at registrere sig med en profil.

Andre rapporter

Find flere links til UNHCR’s rapporter og fakta-ark om blandt andet genbosættelse, familiesammenføring, statsløshed på vores regionale side her (på engelsk).