Data og ressurser

Data, statistikk og andre ressurser for media og offentligheten.

UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, tilbyr omfattende data og statistikk om den globale flyktningsituasjonen og spesifikke operasjoner. Materialene er tilgjengelig for personale, myndigheter, partnerorganisasjoner, akademikere, humanitære- og utviklings-aktører samt offentligheten. I tillegg publiserer UNHCR rekke rapporter – iblant sammen med organisasjoner og partnere – som blir ansett som viktige verktøy for å drive påvirkningsarbeid og øke bevissthet.

Statistikk, ressurser og dataportaler

Global Trends Report

UNHCRs årlige statistiske rapport om den globale flyktningsituasjonen inneholder oversikt over tall og trender om flyktninger, internt fordrevne, asylsøkere og statsløse mennesker.

Global Report

Denne rapporten belyser de nyeste og viktigste resultatene av UNHCRs arbeid, inkludert detaljer som omhandler de største flyktnings-operasjonene globalt.

 

Operational Data Portal

Gir data, informasjon og kontinuerlig oppdateringer om UNHCRs virksomheter og pågående nødsituasjoner.

 

Global Focus Portal

UNHCRS viktigste rapporteringsportal for givere og andre nøkkelpartnere, som gir oversikt over operasjoner, aktiviteter og resultater.

Resettlement Data Finder

Gir statistikk som omhandler bosetting, inkludert opphavsland, asylland og bosettingsland. Dataportalen oppdateres hver måned.

Flyktning statistikk

UNHCRs database over befolkningsstatistikk har publisert offisielle data om flyktningsituasjoner siden 1951.

Andre ressurser

Refworld

En sammensetning av ett omfattende arkiv med historiske, juridiske og aktuelle dokumenter om beskyttelse og flyktningspørsmål.

Flyktningkonvensjonen, 1951

Finn traktaten, protokollen og ytterligere informasjon om flyktningkonvensjonen, som er det viktigste juridiske dokumentet som danner grunnlaget for UNHCRs arbeid.

Refugees Media

Database som inneholder bilder- og videomateriale av flyktningsituasjoner over hele verden. Medier og partnere får tilgang til å laste ned materialer fra mediebiblioteket ved å opprette en profil.

Andre rapporter

Finn flere lenker til UNHCRs rapporter og faktaark om blant annet bosetting, familiegjenforening, statsløshet på vår regionale side her (på engelsk).