Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų Šiaurės Europos regione statistika

UNHCR Šiaurės Europos biuro pateikta informacija suteikia žinių apie prieglobsčio prašytojus, pabėgėlius ir asmenis be pilietybės regione.

© UNHCR

Kiek prieglobsčio prašytojų praėjusiais metais atvyko į Šiaurės Europą?

Kas jie yra ir iš kur? Kiek žmonių gavo apsaugą ir kiek žmonių atvyko pagal perkėlimo programą?

JT pabėgėlių agentūros UNHCR Informacijos apie Daniją, Estiją, Suomiją, Islandiją, Latviją, Lietuvą, Norvegiją ir Švediją puslapiai, pristatyti Šiaurės Europoje, pateikia 2018 metų apžvalgą dėl prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir asmenų be pilietybės regione.

Šie informaciniai puslapiai padeda suprasti ir palyginti atvykstančių asmenų skaičių, perkėlimo atvejus, procentus ir bendrą asmenų, kuriems suteikta apsauga, skaičių, taip pat naujų atvykstančių įvairių regiono šalių skaičių per pastaruosius penkerius metus.

Čia galite atsisiųsti visus Šiaurės Europos informacijos puslapius (anglų kalba):