Statistikk om flyktninger og asylsøkere i Nord-Europa

UNHCRs faktaark for Nord-Europa gir en oversikt over asølsøkere, flyktninger og statsløse i regionen.

© UNHCR

Hvor mange asylsøkere ankom til de ulike landene i Nord-Europa i fjor?

Hvem var de og hvor kom de fra? Hvor mange ble innvilget beskyttelse, og hvor mange kom som kvoteflyktninger?

UNHCRs oppdaterte faktaark for Nord-Europa, som dekker Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige, gir en oversikt over asylsøkere, flyktninger og statsløse i regionen i 2018.

Faktaarkene gjør det mulig å sammenligne antallet kvoteflyktninger, hvor mange som innvilges asyl, prosentandelen disse utgjør, samt antallet nye asylsøkere i de ulike landene for de siste fem årene.

Du kan laste ned faktaarkene for Nord-Europa (på Engelsk) her: