'
;

Sprendimai

Daug dirbame stengdamiesi apsaugoti pabėgėlius ir jiems padėti, tačiau labiausiai norime rasti sprendimų, kurie leistų jiems iš naujo susikurti gyvenimą.

Rasti sprendimų, kurie leidžia pabėgėliams oriai gyventi taikoje – svarbiausia mūsų darbo dalis. Šiems sprendimams galima priskirti savanorišką repatriaciją, perkėlimą ir integraciją.

Tiems, kurie negali grįžti dėl besitęsiančio konflikto, karų arba persekiojimo, viena iš alternatyvų yra perkėlimas į kitą šalį. Kad šis procesas vyktų sklandžiau, mes rengiame pažindinimo su kultūra, kalbų ir profesinius mokymus, taip pat suteikiame galimybę gauti išsilavinimą ir darbą. Tačiau iš 14,4 mln. pabėgėlių, kuriais rūpinasi UNHCR, perkeliama mažiau kaip vienas procentas.

Kita alternatyva tiems, kurie negali grįžti namo, yra integracija į priimančiąją bendruomenę. Dažnai šis procesas būna sudėtingas, todėl prireikia didelių paties asmens ir priimančiosios visuomenės pastangų. Tačiau jis duoda ir naudos, nes pabėgėliai gali prisidėti socialiniu ir ekonominiu požiūriu. Per praėjusį dešimtmetį 1,1 mln. pabėgėlių visame pasaulyje tapo prieglobsčio šalies piliečiais.