Turpmākie soļi: ierosinājumi nepavadīto un atšķirto bērnu aizsardzības politikas un prakses uzlabošanai Eiropā

Balstoties uz starptautiskiem standartiem, reģionālie un valstu likumi Eiropā nodrošina stabilu pamatu bērnu aizsardzībai. Tomēr šie likumi nav spējuši pozitīvi ietekmēt bēgļu un migrantu bērnu labklājību. Bērni, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas bieži saskaras ar sarežģītām, neskaidrām, dārgām un birokrātiskām procedūrām, kurās netiek pietiekami ņemtas vērā nepavadīto un atšķirto bērnu (UASC) intereses.

UNHCR, UNICEF un IRC veica konsultatīvu procesu, lai Eiropas valstis atbalstītu šo bērnu aizsardzības ieviešanā, izstrādājot ceļvedi mērķtiecīgai politikai un praksei.
Process ietvēra trīs konsultācijas ar aptuveni 100 speciālistiem (aizbildņiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, juristiem, skolotājiem un citiem) no gandrīz visām Eiropas valstīm, kas ir iesaistītas pašlaik notiekošās bēgļu un migrācijas krīzes situācijā2, apaļo galdu ar deviņām Eiropas valstīm3, konsultācijas ar Eiropas Savienības (ES) līmeņa dalībniekiem un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, individuālās vai grupu diskusijas ar vairāk nekā 50 bērniem, kas dzīvo Eiropā.

Dokumentā “Turpmākie soļi: Ierosinājumi un rekomendācijas nepavadīto un atšķirto bērnu aizsardzības politikas un prakses uzlabošanai Eiropā” izklāstīti konkrēti konsultatīvajā procesā izstrādātie ieteikumi, lai panāktu efektīvus, vienkāršus un saskaņotus procesus, kas nodrošina bērnu aizsardzību un piekļuvi viņu interesēm atbilstošām procedūrām un risinājumiem.

Dokuments pieejams angļu un latviešu valodās ANO Bēgļu aģentūras dokumentu vietnē Refworld.