I de nordiske og baltiske landene opprettholder UNHCR en aktiv dialog med regjeringer, lokalmyndigheter, sivilt samfunn og media for å sikre at rettighetene og velværen til personer som har blitt tvunget på flukt blir ivaretatt.

Sammen med våre partnere og sivilt samfunn, jobber vi for å sikre at alle har retten til å søke asyl og finne tilflukt i et annet land. Vi strever med å finne varige løsninger.

Vi støtter og samarbeider med myndigheter og ikke-statlige organisasjoner i for å beskytte, hjelpe og finne løsninger for mennesker på flukt.

UNHCR har ikke en operasjonell rolle i de nordiske og baltiske landene, som betyr at vil ikke kan bistå med direkte hjelp til asylsøkere og flyktninger. 

 

Hovedoppgavene til UNHCR i de Nordiske og Baltiske landene inkluderer: 

  • Gi støtte til myndigheter i deres implementering av europeiske og internasjonale juridiske redskap relatert til asyl, beskyttelse og statsløshet. Dette omfatter også støtte til nasjonale asylmyndigheter, slik at de kan utvikle rettferdige og effektive asylprosesser av høykvalitet, deriblant barnevennlige prosedyrer. Arbeidet vårt inkluderer også målrettet og bevisbasert forsvar, utforming av lovkommentarer og juridisk rådgivning, samt opplæring av fagfolk og tjenestemenn.
  • Kontrollere at asylsøkere har tilgang til å søke om beskyttelse i landene i regionen og at deres rettigheter oppfylles med hensyn til alder, kjønn og mangfold.
  • Gi råd til myndigheter, partnere og andre interessegrupper om hvordan flyktninger kan hjelpes til å integreres i de nordiske og baltiske landene– samt hvordan myndighetene kan sikre trygge reiseruter slik at flyktninger kan få tilgang til beskyttelse. Dette arbeidet inkluderer å fremme viktige nettverk og utbytte god praksis.
  • Drive påvirkningsarbeid rettet mot myndigheter for å finne løsninger på utfordringer som statsløse personer innenfor deres landegrenser står ovenfor og arbeide for å redusere og få en ende på statsløshet.
  • Øke bevissthet rundt den globale flyktningsituasjonen der millioner av mennesker er tvunget på flukt. Dette innebærer å synliggjøre vårt arbeid i media og for offentligheten, ved å for eksempel komme med passende innspill og delta i offentlige arrangementer der saker som omhandler flyktninger diskuteres.
  • Mobilisere økonomisk og annen støtte til UNHCRs arbeid verden over, fra en rekke aktører, blant annet regjeringer, stiftelser, bedrifter og privatpersoner.

Les mer om vårt arbeid innen ulike områder: