I Norden og Baltikum opretholder UNHCR en aktiv dialog med regeringer, lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og medier med henblik på at sikre rettigheder og trivsel for personer, der er tvunget på flugt fra deres hjemlande.

Sammen med partnere arbejder vi for at sikre, at alle har ret til at søge asyl og finde et sikkert tilflugtssted i et andet land. Vi stræber også efter at finde og sikre varige løsninger på deres situation.

Vi støtter og samarbejder med regeringer og NGO’er i deres globale engagement i flygtningesituationer rundt om i verden, hvor vi arbejder sammen om at beskytte, hjælpe og finde løsninger for flygtninge og fordrevne.

UNHCR har ikke en operationel rolle i Norden og Baltikum med hensyn til at assistere asylansøgere og flygtninge direkte.

 

De primære opgaver for UNHCR i de nordiske og baltiske lande inkluderer:

  • Støtte regeringer i deres implementering af europæiske og internationale juridiske instrumenter relateret til asyl, beskyttelse og statsløshed. Dette omfatter støtte til de nationale asylmyndigheder i forhold til udvikle retfærdige og effektive asylprocedurer af høj kvalitet, herunder børnevenlige procedurer. Vores arbejde omfatter også målrettet og evidensbaseret fortalervirksomhed, udarbejdelse af høringssvar og juridisk rådgivning samt træning af fagfolk og embedsmænd.
  • Overvåge, at asylansøgere har adgang til landene i regionen, så kan ansøge om beskyttelse samt har adgang til rettigheder, der tager hensyn til alder, køn og mangfoldighed.
  • Rådgive regeringer, partnere og andre interessenter om, hvordan flygtninge kan hjælpes til at integrere sig i landene i regionen – og hvordan lande kan styrke de alternative og sikre adgangsveje for flygtninge til at komme i sikkerhed og få beskyttelse. Dette arbejde omfatter bl.a. at fremme forskellige netværk samt dele erfaringer og god praksis.
  • Opfordre regeringer til at finde løsninger på de udfordringer, som statsløse personer står over for inden for deres grænser, og for at løse de eksisterende huller i lovgivningen, der kan hjælpe med at reducere, og i sidste ende eliminere, statsløshed.
  • Øge bevidstheden om og forståelsen af den globale flygtningesituation og de millioner af mennesker, der er blevet tvunget på flugt fra deres hjem. Dette inkluderer at engagere sig i medierne og offentligheden, for eksempel ved at give rettidige inputs og deltage i offentlige arrangementer, hvor flygtningespørgsmål diskuteres.
  • Mobilisere økonomisk og anden støtte til UNHCR’s arbejde på verdensplan fra en række aktører, bl.a. regeringer, fonde, virksomheder og private borgere.

 

UNHCR’s globale arbejde

UNHCR er sat i verden for at hjælpe og beskytte flygtninge og fordrevne – og vores arbejde kan overordnet inddeles i tre hovedområder:

  • Livreddende nødhjælp
  • International beskyttelse
  • Varige løsninger

Når mennesker er tvunget på flugt på grund af forfølgelse eller konflikt, yder UNHCR kritisk nødhjælp i form af eksempelvis telte og husly, tæpper, myggenet, køkkenudstyr, rent drikkevand, sanitet og lægehjælp.

Vi arbejder for at fremme de internationale konventioner, der handler om flygtninge og statsløse; vi stræber efter at sikre alle flygtninge retten til asyl og til at blive beskyttet i et andet land; og vi arbejder for holdbare løsninger, der både kan handle om at vende hjem, når der er trygt i hjemlandet, eller at integrere sig i sit nye land.

UNHCR’s hjælp forbedrer liv, der er revet i stykker af konflikt, vold og forfølgelse.