Historie om flukt blir dataspill

I det interaktive dataspillet «Path out» er hovedpersonen på flukt og må ta seg gjennom den farlige ruten fra det krigsherjede Syria til Tyrkia.  

Spilleren guides av Jack, som tidligere het Abdullah, som selv flyktet fra Syria da han var 18 år gammel. Mange av hendelsene i spillet opplevde Jack under sin egen flukt.  

UNHCR har sammen med dataspillforetaket Causa Creations laget en kortversjon av spillet som er spesielt tilpasset skoleundervisning. Lengre ned på siden finner du også undervisningsmateriale som er knyttet til spillet. Path Out kan spilles her. 

Path Out kan spilles her.

Jack Gutmann kommer fra Syria og vokste opp under krigen. Han tilbrakte mye tid foran pc-skjermen ettersom krigen gjorde det farlig å oppholde seg utenfor hjemmet. Som tenåring begynte Jack å illustrere og fargelegge manga digitalt og fikk opp øynene for dataspill. Når han fylte 18 år ble han tvunget til å flykte fra krigen. Jack er nå kunstner og spillutvikler og er bosatt i Østerrike.  

«Jeg ville ikke se eller høre krigen. Jeg var redd og ville flykte fra virkeligheten. Når vi hadde elektrisitet spilte jeg tv-spill og når strømmen forsvant tegnet jeg på dataen.» 

 

Dataspillet Path Out 

Spillutviklerne i Causa Creations har sammen med Jack Gutmann utviklet spillet Path Out. I Path Out befinner spilleren seg sammen med Jack på flukt fra Syria og må ta seg gjennom flere farlige situasjoner og utfordringer på søken etter sikkerhet. Spillet er i stor grad selvbiografisk og bygger på erfaringene som Jack og andre flyktninger fra Syria har opplevd.  

Målet med spillet er å belyse de vanskelige situasjonene som mennesker på flukt befinner seg i, samtidig som det gjør deg oppmerksom på de unike og komplekse historiene som befinner seg bak ordet «flyktning».  

Spillet er laget i en mangastil som står i skarp kontrast til de forferdelige sitasjonene Jack opplevede på flukt. Gjennom spiller er Jack tilstedeværende og i dialog med spilleren gjennom videoer hvor han forklarer hva som foregår og for å klarne opp i noen av klisjeene som finnes om Syria.

 

UNHCRs versjon av Path Out for skoler 

UNHCR har i samarbeid med Causa Creations utvikler en kortere versjon av spillet som er spesielt egnet for skoler. Denne versjonen kan spilles på 30-45 minutter som en del av undervisningen. Path Out kan spilles her. 

UNHCR har også utviklet undervisningsmateriale som kan brukes sammen med spillet.  

Instruksjoner for å løse enkelte deler av spillet, samt tips til lærere finnes her.  

Spillet passer for elever over 14 år.  

 

OBS! 

Spillet kan vekke vonde minner for elever som selv har vært på flukt. Om mulig, snakk med elever med fluktbakgrunn på forhånd og gi de muligheten til å bestemme selv om de ønsker å spille spillet eller ikke. Du kan gi elevene innblikk i hvordan spillet ser ut via denne korte videoen.

 

Håndbok for lærere om stress og traumer 

UNHCR har utviklet en håndbok for lærere om stress og traumer som støtte til lærere som underviser elever som selv har erfaring med å være på flukt. Håndboken går gjennom atferd som er vanlig blant barn som opplever stress eller traumer og inneholder ulike aktiviteter som kan hjelpe til med å håndtere stress eller traumer i klasserommet.