Berømte støttespillere

Goodwill-ambassadører 

Våre goodwill-ambassadører er noen av de mest kjente offentlige profilene knyttet til UNHCRs arbeid. Disse inkluderer skuespillere som Cate Blanchett, Ben Stiller og Kristin Davis, forfatteren Khaled Hosseini og den olympiske svømmeren Yusra Mardini. Gjennom deres innflytelse, engasjement og hardt arbeid, bidrar de med å spre bevissthet om UNHCRs arbeid for hele verden.

Se hele listen over goodwill-ambassadører her (på engelsk).

 

Høyprofilerte støttespillere

De høyt profilerte støttespillerne våre har vist sitt engasjement i UNHCRs arbeid gjennom å jevnlig bruke sin innflytelse, sitt engasjement og hardt arbeid for å samle inn penger, informere og være talspersoner for flyktninger. Se hele listen over UNHCRs høyprofilerte støttespillere her (på engelsk).

 

Spesialutsending Angelina Jolie

Etter mange år med samvittighetsfullt arbeid for UNHCR og flyktningesaker, ble Angelina Jolie utnevnt som spesialutsending i april 2012.

I den utvidede rollen fokuserer Angelina Jolie på større kriser som fører til at store folkemengder blir fordrevet. Jolie bidrar til kjernesakene og representerer UNHCR og høykommissæren på diplomatisk nivå. Hun er også i kontakt med beslutningstakere som jobber med utfordringer knyttet til fordrevne mennesker.

Gjennom dette arbeidet har hun bidratt i det viktige arbeidet med å finne løsninger for folk som er tvunget til å flykte hjemmefra. Les mer her (på engelsk).