Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Norske ikke-øremerkede bidrag redder flyktninger verden over

Bistand til UNHCR

Norge er en av UNHCR sine viktigste strategiske partnere og et generøst giverland. I 2017 ble Norge den største bistandsgiveren til UNHCR i forhold til landets befolkning og det syvende største giverlandet til UNHCR totalt. Norge donerte totalt 99 millioner amerikanske dollar til UNHCR, hvorav 42 prosent av bidraget var ikke-øremerket. Norge var i tillegg blant topp fem største giverne av ikke-øremerket støtte til UNHCR i 2017. Ikke-øremerkede midler gitt til UNHCR uten restriksjoner, gir UNHCR fleksibilitet til å prioritere hvordan man best kan nå ut til de mest utsatte og sårbare flyktninger og andre mennesker under UNHCR sitt beskyttelsesmandat.

Utdanning spiller en sentral rolle i UNHCR sitt beskyttelsemandat, og Norge er en viktig støtterspiller for UNHCR sin utdanningsstrategi. Norges tematiske bistandsfokus er spesielt rettet mot å gi barn i krise-og konfliktområder tilgang til utdannelse. Norge har tidiligere bistått UNHCR med støtte til kvalitets-og beskyttelsebasert utdanning i land som Burkina Faso, Kamerun, Den Sentral Afrikanske Republikk, Tsjad, Egypt, Irak, Iran, Jordan, Libanon, Mauritania, Niger, Tyrika, Sør Sudan og Uganda. I 2017 gav Norge 2.6 millioner amerikanske dollar til å styrke utdanningsmuligheter for barn i Tanzania som er berørt av situasjonen i Burundi, inkludert 630,000 amerikanske dollar til UNHCR’s globale utdanningsprogrammer.

Norge har et sterkt bistandsfokus på krisen i Syria og har blant annet finansiert initiativer for syriske overføringsflyktninger. Norge bistår også med finansiering til kriserammede områder på hele det afrikanske kontinentet, internt fordrevne og langvarige flyktningsituasjoner i land som Afghanistan og Ukraina. Norge støtter Nansenprisen og bidrar med en årlig pengepremie til vinneren av prisen.

Norges tematiske fokus: Utdanning.

Se hvordan utdanning har påvirket livet til Muzon som bor i en av Jordan sine flykningeleirer og hvorfor hun kjemper for at alle skal ha tilgang til utdanning.

Activities

Bidragsgiveres statlige motparter

Utenriksdepartementet er UNHCRs statlige motpart i saker knyttet til strategisk samarbeid og finansiering.

Til nettstedet

Mer om vårt partnerskap med Norge.

Direktoratet for utviklingssamarbeid – NORAD, er en statlig fagetat med ansvar for kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid og gjennomføring av en del av norsk utviklingshjelp.

Til nettstedet

Siste nytt