Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Norske ikke-øremerkede bidrag redder flyktninger verden over

Bistand til UNHCR

Norge er en av UNHCRs viktigste strategiske partnere og et generøst giverland. Norge erden største bistandsgiveren til UNHCR i forhold til landets befolkning. I 2019 donerte Norge totalt 94,3 millioner amerikanske dollar til UNHCR, hvorav 47 prosent av bidraget var ikke-øremerket. Ikke-øremerkede midler gitt til UNHCR uten restriksjoner, gir UNHCR fleksibilitet til å prioritere hvordan man best kan nå ut til de mest utsatte og sårbare flyktninger og andre mennesker under UNHCRs beskyttelsesmandat.

Utdanning spiller en sentral rolle i UNHCRs beskyttelsemandat, og Norge er en viktig støtterspiller for UNHCRs utdanningsstrategi. Norges tematiske bistandsfokus er spesielt rettet mot å gi barn i krise-og konfliktområder tilgang til utdannelse. Norge er en viktig partner til Education Cannot Wait – det første globale fondet dedikert til utdanning i nødsituasjoner og langvarige kriser.

Norge har et sterkt bistandsfokus på krisen i Syria og har blant annet finansiert initiativer for syriske overføringsflyktninger. Norge bistår også med finansiering til kriserammede områder på hele det afrikanske kontinentet, internt fordrevne og langvarige flyktningsituasjoner i land som Afghanistan og Sør-Sudan. Norge støtter Nansenprisen og bidrar med en årlig pengepremie til vinneren av prisen.

Norges tematiske fokus: Utdanning.

Se hvordan utdanning har påvirket livet til Muzon som bor i en av Jordan sine flykningeleirer og hvorfor hun kjemper for at alle skal ha tilgang til utdanning.

Activities

Bidragsgiveres statlige motparter

Utenriksdepartementet er UNHCRs statlige motpart i saker knyttet til strategisk samarbeid og finansiering.

Til nettstedet

Mer om vårt partnerskap med Norge.

Direktoratet for utviklingssamarbeid – NORAD, er en statlig fagetat med ansvar for kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid og gjennomføring av en del av norsk utviklingshjelp.

Til nettstedet

Siste nytt