Berättelse om flykt blir datorspel

I det interaktiva datorspelet Path Out” är huvudpersonen på flykt och måste ta sig den farliga vägen från det krigshärjade Syrien till Turkiet.  

Spelaren guidas av Jack (som tidigare hette Abdullah) som själv flydde från Syrien vid 18 års ålder. Många av händelserna i spelet upplevde Jack själv under sin flykt.  

UNHCR har tillsammans med datorspelsföretaget Causa Creations tagit fram en kortversion av spelet som är speciellt anpassat för skolor. Längre ner på sidan hittar du även undervisningsmaterial kopplat till spelet.

Path Out finns att spela här.

Jack Gutmann kommer från Syrien och växte upp under kriget. Han tillbringade mycket tid framför datorn eftersom kriget gjorde att det var för farligt att vistas utomhus. Som tonåring började Jack att illustrera och färglägga manga digitalt och fick upp ögonen för datorspel. Vid 18 års ålder var Jack tvungen att fly från kriget. Jack är nu konstnär och spelutvecklare och är bosatt i Österrike.  

Jag ville inte se eller höra kriget. Jag var rädd och ville fly från verkligheten. När det fanns el spelade jag tv-spel. När strömmen gick ritade jag på datorn.”  

 

Datorspelet Path Out 

Spelutvecklarna på Causa Creations har tillsammans med Jack Gutmann utvecklat spelet Path Out. I Path Out befinner sig spelaren tillsammans med Jack på flykt från Syrien och måste ta sig igenom flera farliga situationer och utmaningar i sökandet efter säkerhet. Spelet är till stor del självbiografiskt och bygger på erfarenheter som Jack och andra flyktingar från Syrien upplevt. 

Målet med spelet är att belysa de svåra situationer som människor på flykt befinner sig i och samtidigt uppmärksamma de unika och komplexa berättelser som döljer sig bakom ordet flykting”. 

Spelet är skapat i en mangastil som står i skarp kontrast till de hotfulla situationer som Jack upplever längs sin flykt. Under spelets gång är Jack närvarande och i dialog med spelaren via en inbäddad YouTube-video och kan förklara vad som pågår och bemöta klichéer om Syrien. 

 

UNHCR:s version av Path Out för skolor 

UNHCR har i samarbete med Causa Creations utvecklat en kortare version av spelet som riktar sig särskilt till skolor. Denna version av spelet kan spelas på 30-45 minuter som en del av en lektion. Path Out finns att spela här.

UNHCR har även tagit fram tillhörande undervisningsmaterial som bland annat innehåller diskussionsfrågor och idéer på aktiviteter kopplade till spelet.

Instruktioner för att lösa enskilda moment i spelet samt tips för lärare finns här (på tyska). 

Spelet är lämpligt för elever över 14 år. 

 

OBS! 

Spelet kan väcka svåra minnen för elever som själv har tvingats fly. Om möjligt, prata enskilt med elever med flyktingbakgrund innan lektionen och ge eleverna möjlighet att i förväg bestämma om de vill spela spelet eller inte. Du kan ge eleverna en inblick i hur spelet ser ut genom att visa denna korta video om spelet och spelets skapare. 

 

Handbok för lärare om stress och trauma

UNHCR har utvecklat en handbok för lärare om stress och trauma som stöd till lärare som undervisar elever med egen erfarenhet av flykt. Handboken går igenom några beteenden som är vanliga bland barn som upplever stress eller trauma och innehåller olika aktiviteter som kan hjälpa för att hantera stress eller trauma i klassrummet.