UNHCR:s remissvar på förslaget om genomförande av det omarbetade asylprocedurdirectivet

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har lämnat remissvar angående Sveriges förslag om “Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirectivet, Ds 2015:37”.

UNHCR:s remissvar finns tillgängligt här (på engelska).

Page 1 of 2