Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Svenska icke-öronmärkta bidrag räddar flyktingar världen över

Bidrag till UNHCR

Sverige är en av UNHCR:s viktigaste strategiska samarbetspartner och givare. Under 2017 var Sverige UNHCR:s tredje största bidragsgivare per capita med ett totalt bidrag på 1,02 miljarder kronor varav 70 procent eller 700 miljoner var ett icke-öronmärkt kärnstöd som gjorde Sverige till UNHCR:s största givare av icke-öronmärkta bidrag. För 2018 har Sverige gett sitt största icke-öronmärkta bidrag någonsin på 820 miljoner kronor. Eftersom icke-öronmärkt stöd inte är avsatt för något specifikt ändamål kan UNHCR omedelbart leverera akut nödhjälp för att skydda och hjälpa de mest utsatta människorna i världen.

Under 2017 gav Sverige bidrag till alla flyktingkriser, inklusive Syrienkrisen, Irakkrisen, Myanmarkrisen, Jemenkrisen och alla flyktingkriser i Afrika. Sverige gav också bidrag till så kallade långvariga flyktingsituationer och”glömda” kriser som inte längre uppmärksammas i media med fokus på både flyktingar och internflyktingar. Sverige har ett strategiskt fokus på att stärka rättigheterna för kvinnor och flickor på flykt och ger tematiskt stöd för att bekämpa och förebygga sexuellt och könsbaserat våld.

Sverige stödjer aktivt framtagandet av en global flyktingkompakt och fokuserar i sitt  utvecklingsbistånd på att inkludera flyktingar i nationella utvecklingsprogram. Sverige har åtagit sig att stödja, finansiera och hitta lösningar på Syrien-krisen genom Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen (2016–2020).

Sveriges tematiska stöd: Sexuellt och könsrelaterat våld

Läs mera om hur Sverige stärker kvinnor och flickor på flykt

Insatser

10 Fakta om flyktingar

10 Fakta om flyktingar

UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, ger dig 10 viktiga fakta om flyktingar – för en faktabaserad diskussion.

Bidragsgivande regeringssamarbetspartners

Utrikesdepartementet är UNHCR:s statliga samarbetspartner i frågor som rör strategiskt samarbete och finansiering.

Till webbplatsen

Läs om högkommissariens besök i Sverige 2016.

Gemensam debattartikel av FN:s flyktingkommissarie och den svenska biståndsministern (svenska) (English)

Sida är en statlig myndighet som genomför Sveriges utvecklingspolitik.

Till webbplatsen

Läs mer om Sida och världsflyktingdagen 2016.

Latest from Sweden